Rodoljub Šabić

Već sam početak predizbornih aktivnosti potvrđuje kontinuitet ugrožavanja prava građana na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti i nespremnost odgovornih da ta prava štite, ocenio je nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti advokat Rodoljub Šabić.

“Mnogi građani s punim pravom reaguju na stranačke aktivnosti koje se predstavljaju kao kampanja od vrata do vrata. Objašnjenja tipa “pa tako je to svuda” nisu korektna ni prihvatljiva”, rekao je on agenciji Beta, a prenosi N1.

Šabić smatra da je “jedna stvar komunikacija stranačkih aktivista sa članovima stranke ili simpatizerima i potencijalnim sledbenicima radi predstavljanja političkog programa i ciljeva, a sasvim druga stvar generalne posete stanovima koje uključuju sistematsku obradu ličnih podataka”.

“Pri tome je još vidljivo da stranački aktivisti raspolažu podacima iz baza podataka različitih organa vlasti koji ne bi smeli da im budu dostupni i to sa razlogom izaziva pitanja i uznemirenje građana”, dodao je on.

Poseban problem je obrada, traženje i evidentiranje podataka koji spadaju u kategoriju posebnih, naročito osetljivih, rekao je Šabić i dodao da se Zakonom o zaštiti podataka kao posebni, naročito osetljivi podaci tretiraju “ne samo podaci o pripadnosti političkoj stranci nego i podaci o političkom opredeljenju generalno”.

“Insistiranjem na obradi tih podataka, posebno u situaciji kad mnogi građani nisu sigurni da li smeju da ih uskrate, ili da li to mogu bez rizika, ozbiljno se dovode u pitanje zakonske i ustavne garancije prava građana. S tim u vezi vrlo je zabrinjavajuća nespremnost države, nadležnih organa da na ugrožavanja ili kršenja prava građana od strane političkih stranaka reaguje”, rekao je on.

Opširnije na: http://rs.n1info.com/Vesti/a574760/Sabic-U-kampanji-se-ugrozava-pravo-gradjana-na-privatnost.html

Author