Zumtobel

Radnici u niškim proizvodnim pogonima bili su primoravani od strane svojih šefova da se u okviru pismenih anketa izjasne o svom statusu povodom epidemije corona virusa.

Kratke ankete koje su “zbog njihove zaštite i zaštite zaposlenih” radnici popunjavali pre samog ulaska u fabrike prethodnih dana sadrže pitanja poput “Da li se trenutno osećate loše/bolesno” i “Da li ste imali neke od simptoma gripa u poslednje dve nedelje, a da niste posetili lekara?”.

Ipak, ključno pitanje koje je izazvalo burne reakcije među zaposlenima bilo je “Da li ste imali kontakt sa nekim ko je posetio neku od zona rizika od Corona virusa (Italija, Austrija, Kina, Iran, Južna Koreja ili Francuska)?” .

Jedan od zaposlenih u austrijskoj fabrici “Zumtobel” koji se obratio Niškoj inicijativi navodi da su ovakve reakcije među radnicima prouzrokovane  činjenicom da su među njima u prethodnom periodu radile kolege koje su posetile jednu od država koja je okarakterisana kao zona rizika i koji su redovno dolazili na posao nakon toga, bez preventivnog testiranja na coronavirus.

“U upitniku koji smo dobili u ponedeljak na svaka od navedenih pitanja bilo je moguće odgovoriti sa Da i Ne, gde bi negativan odgovor značio neometan ulazak u proizvodni pogon, dok je za suprotan odgovor obezbeđenje dobilo instrukcije da radnika udalji iz prostorija firme” – navodi jedan od radnika austrijske kompanije.

Veliki broj radnika odgovorio je pozitivno na ovo pitanje smatravši da su bili u kontaktu sa pomenutim kolegama koji su svega par dana pre ovog događaja posetili jedno od zaraženih područja u inostranim zemljama.

Usledio je sastanak sa direktorom proizvodnje, koji je radnike uveravao da nema nikakve opasnosti od epidemije, suptilno dodajući da bi svi koji se nisu još uvek izjasnili trebali da na sporno pitanje odgovore sa “NE” i krenu sa radom.

“Narednog dana ispred ulaza u prostorije fabrike sačekao nas je direktor proizvodnje sa instrukcijama da ćemo od sada morati da svakog dana popunjavamo anketu o corona virusu uz napomenu da na pitanje o kontaktu sa rizičnim licima odgovorimo sa NE, ili u suprotnom moramo da napustimo prostorije firme i obratimo se svom lekaru.”

Zumtobel
Upitnik u Zumtobelu; foto: Građanin

Radnici koji su prisustvovali ovom sastanku tvrde da im je zaprećeno da će ukoliko odu na bolovanje njihovo mesto zauzeti novi radnici jer je kompanija već raspisala konkurs za prijem novih radnika kao i da će pri povratku na posao njihov status biti neizvestan.

Na pitanje o dozvoli da sa posla odsustvuju roditelji dece do 12 godina, rečeno je da je neophodno dostaviti potvrdu supružnika o radnom statusu i da će eventualna dozvola važiti 10 dana, nakon čega će morati da se podnese novi zahtev.

Zbog straha od posledica koje bi njihova odluka mogla imati kao i eventualnog gubitka posla, najveći broj radnika promenio je svoj stav i naveo da nije bio u kontaktu sa osobom koja je provela vreme u rizičnim zonama.

Najnovije informacije govore o masovnom odlasku radnika na bolovanje kao i predlaganju hitne izolacije od strane lekara za one koji su bili u kontaktu sa osobama koje su posetile neku od zemalja koje se nalaze u zoni rizika u prethodnom periodu.

Postavljamo pitanje: zbog čega se ne poštuje uredba Vlade Republike Srbije u kojoj se navodi da u zatvorenoj prostoriji ne sme da boravi više od 50 osoba, kao i najnovije mere koje nalažu da odstojanje između osoba mora da bude minimum dva metra?

Da li je samim tim što dobijaju subvencije od države, stranim investitorima data dozvola da narušavaju zdravlje ljudi i potencijalno budu odgovorni za masovno širenje obolelih od koronavirusa u Srbiji?