Na konferenciji za medije predstavljen je projekat „Banka Hrane Niš“ koji sprovodi Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA. “Projekat Banka Hrane Niš′′ je odobren za finansiranje u okviru Javnog konkursa za organizacije civilnog društva (OCD) koji je Grad Niš raspisao u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u okviru inicijative Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama.

Ovu inicijativu finansira Švedska vlada (SIDA), i sprovodi UNDP radi jačanja partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva kroz transparentnije finansiranje projekata OCD-a predviđenih za rešavanje problema zajednice.


Cilj projekta „Banka Hrane Niš“ je stvaranje uslova za održivo upravljanje otpadom od hraneu skladu sa principima cirkularne ekonomije, na teritoriji grada Niša. Osnivanje Banke Hrane Niš je planirano do kraja aprila, a korisnici će biti socijalno ugrožena lica kojima će hrana biti distribuirana posredstvom mreže lokalnih udruženja i socijalnih ustanova koje rade sa siromašnom populacijom (domovi i zavodi za decu, prihvatilista za decu i odrasla lica itd). Banka hrane Niš će funkcionisati po principima po kojima funkcionišu sve Banke hrane u svetu, što podrazumeva prikupljanje donacija u hrani od strane kompanija koje se bave proizvodnjom, distribucijom i prodajom hrane, i distribucija hrane preko drugih udruženja i institucija koje se bave ugroženim grupama građana. Na konferenciji su najavljene i ostale aktivnosti na projektu „Banka Hrane Niš“ koje podrazumevaju kreiranje mehanizma za pravilno postupanje otpadom od hrane, istraživanje količina otpada od hrane na nivou Grada kao i potrebe socijalno ugroženog stanovništva za hranom, i aktivnosti vezane za promociju Banke hrane. PROTECTA je pozvala sve zainteresovane privredne subjekte i građane da pomognu rad „Banke Hrane Niš“ i na taj način utiču na smanjenje bacanja i rasipanja hrane, a u cilju zadovoljenja osnovnih životnih potreba najsiromašnijeg dela stanovništva.

Author