Sportski savez

Presuda po tužbi za poništenje otkaza ugovora o radu zbog tehnološkog viška, radnici Sportskog saveza Niša Gordani Zlatkov, došla je na adresu, posle skoro 6 godina suđenja. Predmet je završio i na Vrhovnom kasacionom sudu koji je po žalbi advokata Marka Sokolovića, ukinuo pravnosnažnu presudu Apelacionog suda u Nišu i vratio istom sudu na odlučivanje po detaljnom uputstvu.

Presudu je Gordana Zlatkov najzad dočekala, i u ponovljenom postupku je bila u njenu korist. Apelacioni sud je utvrdio da nije bilo zakonito poništenje ugovora, jer detalji same presude i procesa na kojem je javnost ovog puta bila prisutna, govore da su Gordanu Zlatkov “šetali” na razna izmišljena radna mesta, kao i na druge lokacije van samog Saveza, da bi na kraju Savez isplatilo otpremnimu i posle skoro 20 godina rada, Gordani uručili otkaz.

Po spisima predmeta, generalni sekretar je menjao iskaze u toku procesa, pa je i samo ukidanje presude o kojoj smo pisali, donelo i obrazloženje sa većim brojem propusta u postupanju Apelacionog suda (po mišljenju VKS-a) ali i uz činjenicu da je otac generalnog sekretara Sportskog saveza Predraga Pržića do skoro bio sudija Apelacionog suda. Predrag Pržić nije hteo da daje izjave ispred Apelacionog suda povodom činjenica za koje je pitan, iako je po Statutu saveza i Zakonu o sportu i on lice ovlašćeno za zastupanje. Evo i Pržića lično ispred Apelacionog suda:

Poslušajte izjavu advokata koji je vodio proces, Marka Sokolovića koji je ukratko pojasnio proces koji imao vraćanje na Osnovni sud i ponovljenu presudu Apelacionog suda:

Gordana Zlatkov je u više navrata ukazivala javno na probleme u radu Sportskog saveza, koji ima poseban tag na našem sajtu iz poznatih razloga. Sportski savez je u 2022. godini imao promet od 60 miliona dinara na računu, jer ista savez je zadužen za organizaciji Kupa Radovoja Koraća, dok je podatak iz poslovanja o visini prosečne bruto plate od 180.000 dinara jako povoljan po 5 zaposlenih u savezu. Ovaj savez godinama dobija milionske iznose na konkursu za sport grada Niša, iako ne ispunjava svoje statutarne i zakonske obaveze, koje propisuje Zakon o sportu, a koje se tiču njihovih obaveza u praćenju rada sportskih organizacija i izveštavanja o aktivnostima.

Gordana Zlatkov
Gordana Zlatkov, dočekala pravdu posle 6 godina borbe.

Gordani Zlatkov je Sportski savez isplatio troškove suđenja, kao i druge zahteve iz same tužbe, dok je Sportski savez Niša u prvom postupku naplatio preko 300.000 troškova postupka preko izvršitelja, koje sada posle ovog postupka treba takođe da vrati.

Advokat Predrag Ninić koji je zastupnik Sportskog saveza, takođe nije hteo da daje bilo kakvu izjavu ispred Apelacionog suda:

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.