Klinički centar Niš

“Protokol o sprovođenju prioritetnog zdravstvenog zbrinjavanja učesnika orużanih sukoba 90-tih” potpisan je septembra ove godine od strane direktora zdravstvenih ustanova svih nivoa u Nišu i gradonacelnika Grada Niša, Darka Bulatovića.

Potpisnici ovog protokola su direktori Niškog Doma zdravlja, Kliničkog Centra Niš, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška banja”, Instituta za javno zdravlje Niš i Klinike za stomatologiju Niš.

Protokol je donesen kao vrlo štur i neprecizan. Ovako kako je napisan, on je u suprotnosti sa Zakonom i ne oslanja se na postojeće zakone i pravilnike koji regulišu zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji, po kojima  se rad i pružanje usluga mora odvijati u svim zdravstvenim ustanovama.

U tom smislu, najvažniji je Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2019. godine, koji u članu br. 21 predviđa “Načelo pravičnosti zdravstvene zaštite”. Ovaj član podrazumeva zabranu diskriminacije u pružanju zdravstvene zaštite po bilo kom osnovu.

Takođe, prema Protokolu Svetske zdravstvene organizacije postoje tri stepena hitnosti po kojima se određuje da li pacijent zahteva hitan tretman i u kom vremenskom roku.

Za ovu kao i sve stručne procene odgovorni su zdravstveni radnici koji iznad sebe očigledno imaju partijske direktore koji zaborave da su lekari i koji su očigledno spremni da potpišu sve što je partijska preporuka. Oni su istovremeno preuzeli i odgovornost za osmišljavanje internog protokola, to jest, procedure po kojoj bi se ovaj potpisani sporazum sprovodio u njihovoj ustanovi.

Protokol
Članovi navodnog protokola koji daje prednost pri pregledu učesnicima ratova; foto: Niška inicijativa

Taj zadatak nije nimalo lak i deluje kao nemoguća misija za koju su znali unapred. Očigledno imajući svest o tome da ovaj akt ima marketinški, neobavezujući karakter, direktor KC Niš, dr Zoran Radovanović je gostujući u emisiji na lokalnoj televiziji tri meseca nakon potpisanog sporazuma na pitanje zainteresovanog borca tek najavio pisanje internog protokola ustanove…

Dakle, nakon dugotrajnog preganjanja Udruzenja boraca sa Gradom i Republikom oko isplate ratnih dnevnica koje nisu realizovane, napravljen je predizborni dogovor izmedju predstavnika udruzenja i gradske vlasti.

Uticajem na partokratske direktorske kadrove, mimo pravila struke, ovim se pokušava  jeftin marketinški potez kojim se kategorija boraca zavarava neostvarivim privilegijama, a javnosti servira lažna slika funkcionalne vlasti koja ima sluha za probleme građana.

Većnica za socijalna pitanja, Tijana Đorđević, obećala je “prednost borcima i to da budu u grupi za prioritetno zbrinjavanje!?” Kako je moguće da niko od ovih šest potpisnika, direktora, lekara, nije smatrao da treba da objasni neodrživost zamišljenog!?

Kako su gradski čelnici zamislili da borci sa manje ozbiljnim i hitnim zdravstvenim stanjem u odnosu na druge ostvare “prioritetno zdravstveno zbrinjavanje” u redu za čekanje na lekarski pregled ili na listi za dijagnostičke i terapijske procedure, ne može biti jasno nijednom odgovornom zdravstvenom radniku koji se rukovodi pravilima struke!?

Da li će zbog ovog sporazuma dravstveni radnici trpeti nerazumevanje zavaranih boraca i pritiske potpisnika, to jest, direktora!? Mi tvrdimo da – da!

Znajući kakva je situacija u niškom zdravstvu, koliko je nezadovoljstvo pacijenata nivoom zdravstvene usluge, uslovima boravka na klinikama, dostupnošću specijalističkih usluga, dijagnostičkih aparata i intervencija i istovremeno nezadovoljstvo zdravstvenih radnika uslovima rada, obimom posla i bezbednošću na radu, čini se da će ovo biti korisno jedino u smislu političkog marketinga vladajuče stranke ali ne i građanima.

Zavarani borci sa identifikacionim karticama u džepu umesto ratnih dnevnica moraće da prihvate da u zdravstvu moraju postojati samo pravila struke, a ne politike i da je neophodno da se tih pravila pridržavaju svi jer su život i zdravlje u svakom društvu zagarantovani svima podjednako.

Zato gospodo političari ostavite zdravstvenu trijažu lekarima i bavite se onim što je do vas, obezbedite uslove za dostojanstven rad i status zdravstvenih radnika i kvalitetnu zdravstvenu uslugu pacijentima, tj. građanima.

Zaustavite egzodus zdravstvenih radnika iz Srbije jer u suprotnom, ni birač,i a ni ostali građani neće imati  kome da se obrate u belom mantilu bez obzira na prioritete i stepen hitnosti!

Protokol 1
Protokol 2
Protokol 3