Maja Gojković

Sednicu Skupštine grada Niša od 16.12.2019 godine osim usvajanja Budžeta za narednu godinu i nedostatka opozicije zbog bojkota, obeležilo je i glasanje povodom predloga odborničke grupe “Niška inicijativa” za proširenje dnevnog reda sednice “Zaključkom o osudi nasilja”.

Ovaj predlog je isprva dobio jednoglasnu podršku odbornika u sali uključujući i odbornike SNSa.

Očigledno po automatizmu dižući ruke, bez udubljivanja i praćenja suštine predloga za koji glasaju, ovaj predlog dobija podršku bez obzira na očiglednu nameru niške vlasti da se o njemu ne diskutuje i da se od osude nasilja distancira!

Gospodin Rade Rajković kao predsedavajući skupštine na kraju uočava da je glasanje “neadekvatno” i brzo zahteva ponavljanje naglašavajući da je to predlog Niške inicijative.

Nakon ovoga ponavlja se nekoliko zbunjenih i dekoncentrisanih odbornika iz vlasti koji podižu pa spuštaju ruku i na kraju skupštinska služba prebrojava samo 8 glasova “za”!?

Preglasavanje predstavlja kršenje pravila

Poništavanje i ponovno glasanje predstavlja kršenje Poslovnika u radu Skupštine koga se predsednik mora strogo pridržavati.

Ovo je skandalozno, namešteno vođenje sednice na kojoj očigledno, za uspavane, nezainteresovane, robotizovane odbornike iz vlasti nedostaje “zvonce” koje bi ih budilo iz letargije i alarmiralo na promenu modela glasanja na koji su se navikli jer već dugo skoro svi predlozi koji se izglasavaju dolaze od vlasti.

Još jedna skandalozno vođena sednica u ovom mandatu desila se krajem juna 2018. kada se odlučivalo o ustupanju niškog aerodroma Republici na upravljanje.

Tada se takođe desilo ponovljeno glasanje, netačno prebrojavanje glasova “protiv” i lično angažovanje gospodina Rajkovića kao predsedavajućeg u onemogućavanju procedure pojedinačnog izjašnjavanja odbornika nedavanjem reči trećem odborniku opozicije da ukaže na povredu poslovnika.

Rekavši sve ovo, smatramo da je odavno potpuno opravdan zahtev za smenu predsednika skupštine grada, gospodina Radeta Rajkovića!

Znajući da je za tu proceduru potrebna trećina ukupnog broja odbornika skupštine grada i da opozicija nema taj kapacitet, sa žaljenjem konstatujemo da je gospodin Rade Rajković zaštićen od odgovornosti za ovako neprincipijelno, skandalozno vođenje sednica najvišeg gradskog tela.

Niška inicijativa će zato zatražiti njegovu ostavku, računajući da bi tako nešto makar u maloj dozi povratilo dostojanstvo i značaj mesta na kome se nalazi i koji su bitno narušeni na štetu ove institucije i građana.

Sve ovo zajedno vrlo eksplicitno objašnjava koliko je učešće opozicije u radu ovakve skupštine obesmišljeno i koliko je ozbiljan i odgovoran skupštinski rad pretvoren u parodiju kojoj za elementarnu dozu ozbiljnosti, za početak, izgleda nedostaje jedno “zvonce”!

Zaključak o osudi nasilja