Poliicja izbacila odbornika iz zgrade Gradske uprave

Odbornička grupa Niška Inicijativa obaveštava javnost da je današnjim izbacivanjem šefa odborničke grupe, prof. Srđana Nonića od strane policijskih organa iz zgrade Skupštine Grada Niša povređen Statut Grada, to jest, poslovnik o radu SG Niša, član 36. Prenebregavajući ovaj član zvaničnog dokumenta kojim se uređuje parlamentarni život i demokratsko pravo, a u kome jasno stoji da se „odborniku ne može uskratiti ulazak i boravak u zgradi Skupštine Grada“, povređen je i član 117. Statuta koji garantuje javnost u radu svih organa Grada, to jest, Gradske uprave.

Povod za izbacivanje odbornika Nonića bio je pokušaj da se kamerom telefona zabeleži dolazak na posao načelnika GU, Ljubiše Janića, što je namera ne samo legalna, već i potpuno legitimna, imajući u vidu da je načelnik, u svom poznatom maniru, u dužem vremenskom periodu nedostupan za medije, samim tim i za javnost i same građane.

U svojstvu predstavnika građana, odbornik Niške inicijative, Srđan Nonić, pokušao je da načelniku Janiću predoči značaj člana 68. Statuta Grada, u kojem piše da načelnik odgovara upravo Skupštini, a da je ignorisanje medija jedan od težih radnih i etičkih prestupa. Ne samo da načelnik Janić nije zatečen na svom radnom mestu u radno vreme, već se dotični nije uopšte ni pojavio.

Umesto načelnika u prostorije Skupštine Grada obreo se manji policijski vod da hitno neutrališe dejstvo opasnog i drskog odbornika, koji nije snimao ni zaposlene u GU, niti njihove prostorije, već jedino javni prostor (hodnik), koji je ionako u potpunosti pokriven kamerama.

Ubrzo se na zahtev policije oglasilo i niško tužilaštvo, koje presuđuje da je slikanje funkcionera stvar nezakonita. Pitamo: Ko, zašto i u čije ime štiti načelnika Ljubišu Janića? Ko ima prava da ovog visokog funkcionera stranke na vlasti liši odgovornosti za odnos prema poslu, koji Niška inicijativa ocenjuje kao neprofesionalan, bahat i skaradan.

Niška inicijativa pita sve nadležne institucije – da li je načelnik, debelo ušuškan u bezbednost sistema, samo beli medved ili je on zapravo Jogi iz istoimenog crtanog filma, koji je večiti avanturista i koji neumorno skače iz pećine u pećinu (čitaj: iz stranke u stranku). Njegov aktivni pomagač, koji mu daje podršku u čuvenim krađama piknik-korpi, jeste takođe medved – Bu Bu (Bulatović).

Naposletku, Niška inicijativa skreće pažnju svim institucijama, pravosudnim i policijskim organima na jedno važno upozorenje. Na plakatu najnovijeg izdanja ovog animiranog filma sa našim junacima u glavnim ulogama jasno stoji – MOLIMO VAS DA NE HRANITE MEDVEDE!

Takođe napominjemo da su pravni postupci već pokrenuti, te da ćemo se protiv svih aktera današnjeg događaja koji su onemogućili ostvarenje naših zakonom i statutom propisanih prava boriti svim dostupnim sredstvima.