novinari, ANEM

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) danas započinje medijsku kampanju “Pretnja je pretnja”, posvećenu sistemu prevencije i zaštite novinara i novinarki koja će trajati do kraja marta.

Izvor: Saopštenje za javnost

Cilj kampanje je da ukaže da već dugi niz godina brojni medijski radnici i radnice širom Srbije dobijaju pretnje, isključivo zbog toga što profesionalno, objektivno i nepristrasno rade svoj posao.

Najveći broj pomenutih pretnji su tako formulisane i „spakovane“ da Krivični zakonik ne može da ih prepozna kao takve, usled čega ne mogu ni da budu procesuirane.

Kampanja “Pretnja je pretnja” ukazuje da je neophodno izmeniti i dopuniti Krivični zakonik čime bi se olakšala pravna kvalifikacija pretnji i ugrožavanja bezbednosti novinara koje se često odbacuju zbog pravne neutemeljenosti.

U sklopu ANEM kampanje publikovan je “Leksikon pretnji” koji sadrži istinite pretnje koje su novinari i novinarke iz Srbije primili putem različitih komunikacijskih kanala. Leksikon će biti distribuiran putem dnevnih i nedeljnih novina, digitalnih medijskih platformi i društvenih mreža. Elektronska verzija “Leksikona pretnji” nalazi se na sajtu Bezbedni novinari: https://bezbedninovinari.rs/page/pretnja-je-pretnja

Video spot “Upakovane pretnje” koji je ANEM uradio u saradnji sa autorom Veljkom Golubovićem i agencijom New moment deo je medijske kampanje “Pretnja je pretnja”: https://bezbedninovinari.rs/page/pretnja-je-pretnja

Author