Pčelica i keks

Pčelica je maja meseca 2022. godine podnela krivičnu prijavu protiv urednika portala Srđana Nonića, a sve zbog pisanja o Plazma keksu kome je istekao rok trajanja i koji je stigao do obdaništa sa decom. Ceo slučaj su prenosili i mediji iz cele zemlje, dok je ceo grad saznao da je jednoj količini keksa istekao rok trajanja jer nije upotrebljen na vreme.

Pčelica se nije oglašavala povodom ovog slučaja dok su neki radnici po našim saznanjima disciplinski gonjeni. Informacije o keksu sa isteklim rokom trajanja možda jesu uznemirile javnost, ali ne krivicom novinara i izvora koji su i obavestili javnost preko medija o ovom problemu.

Pčelicina krivična prijava odbačena
Pčelica: Rešenje o odbačaju krivične prijave

Jelena Milošević, poslanica SSP-a, izjavila je da neće da se pozove na poslanički imunitet povodom ovog slučaja, da su svi medijski navodi o keksu tačni, da znamo da je dokumentacija izrađena tek po zahtevu da se ista da na uvid, da su neki radnici već disciplinski kažnjeni, kao i da neće da se zaustavi dok odgovorni za ovakve propuste ne budu procesuirani kako treba.

U izjavama koje smo dali pri saslušanju izneli smo i dodatne dokaze koje nismo obelodanili, bez otkrivanja izvora, niti osoba koje su nam dostavljale podatke, koji su se ispostavili da su tačni.

Nije prvi put da iako se iznosi istina i sprečavaju propusti, i to oni koji su mogli da imaju ozbiljnije konsekvence, pogotovu za decu u ovom slučaju, osobe koje čine dobro delo bivaju ispitivani kao kriminalci…

O svim detaljima i dokumentima obavestićemo advokate sa kojima sarađujemo radi preduzimanja daljih pravnih koraka.