Javni konkurs za izbor novih 15 članova Programskog saveta RTS-a, čija je uloga da vodi računa o zadovoljenju interesa slušalaca i gledalaca u pogledu emitovanog sadržaja, biće objavljen u Službenom glasniku, listu Politika i na sajtu Skupštine.

Članovi Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije na današnjoj blic-sednici jednoglasno su doneli odluku o pokretanju procedure za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije (RTS). Javni konkurs biće objavljen narednih dana u Službenom glasniku Republike Srbije, listu Politika i na internet stranici Narodne skupštine.

Kako je objasnila Sandra Božić, predsednica Odbora, konkurs će biti otvoren 15 dana, a nakon toga Odbor će utvrditi listu kandidata, obaviti razgovor s njima i zatim dostaviti konačnu listu od 30 kandidata Upravnom odboru RTS-a, koji će odlučiti o izboru novih 15 članova Programskog saveta.

Prema Zakonu o javnim servisima, članovi tog savetodavnog tela biraju se iz reda stručnjaka u oblasti medija, medijskih poslenika, naučnika, stvaralaca u oblasti kulture i predstavnika udruženja čiji je cilj zaštita ljudskih prava i demokratije. Mandat članova Programskog saveta traje četiri godine i oni, prema izmenama zakona koje su stupile na snagu krajem prošle godine, ne mogu biti ponovo izabrani na tu funkciju. Aktuelni saziv Programskog saveta izabran je 21. februara 2017. godine, što znači da im mandat ističe za četiri dana.

Za članove Programskog saveta RTS-a tada su izabrani: Mirjana Maksimović, Tijana Kasper, Želimir Gvardiol, Maja Radović, Ivona Katić, Borka Popović, Aleksandar Zagorac, Balša Đogo, Milivoje Pavlović, Predrag Obradović, Vladan Terzić, Ivan Karl (podneo je ostavku početkom 2019), Snežana Cvetković, Vuk Žugić i Jovanka Todorović Savović.

Zakon kaže i da je uloga Programskog saveta da se stara o zadovoljenju interesa slušalaca i gledalaca u pogledu programskog sadržaja, te u vezi s tim da daje preporuke i predloge generalnom direktoru i Upravnom odboru. Programski savet najmanje jednom godišnje organizuje javnu raspravu o programskom sadržaju javnog medijskog servisa u trajanju od 15 dana, a izveštaj o održanoj javnoj raspravi, zajedno sa preporukama za njegovo unapređivanje koje su izražene u toku javne rasprave, podnosi generalnom direktoru i Upravnom odboru.

Poslednja javna rasprava o programskim sadržajima realizovana je od 21. decembra 2020. do 10. januara 2021. godine. Građani, udruženja, ustanove, državne institucije i nevladine organizacije imali su priliku u tom terminu da elektronskim putem podnesu pohvale, primedbe, predloge i komentare na program RTS-a, a sve u cilju, kako je tada rekao prof. dr Milivoje Pavlović, da se unapredi kvalitet komunikacije između javnog medijskog servisa i milionskog auditorijuma slušalaca i gledalaca zbog kojih je osnovan i koji ga finansiraju.

Programski savet će, kako su tada naveli u Savetu, o zaključcima obavestiti rukovodstvo RTS-a i nadležne institucije, a potom javno objaviti izveštaj o ishodima javne rasprave, što pak još nije učinjeno.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.