Korupcija

Vlada Srbije usvojila je danas izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji će omogućiti vlasnicima vozila starih od pet do 20 godina, iznad 2.000 kubika, da plaćaju niži porez prilikom registracije, potvrđeno je za portal N1 u Ministarstvu finansija. Novi iznosi poreza važiće od Nove godine. A umanjenja za veću kubikažu idu po grupama starosti: od pet do osam godina umanjenje poreza će biti 25 odsto umesto sadašnjih 15 odsto; za vozila od osam do 10 godina starosti umanjenje ide na 40 odsto umesto sadašnjih 25 odsto, dok u grupi najstarijih – od 10 do 20 godina, umanjenje će biti 65 odsto umesto postojećih 40 procenata.

Svake godine u decembru se, kako ističu u Ministarstvu finansija, iznosi ovog poreza usklađuju indeksom potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci, pa se u tako usklađenim iznosima porez plaća za narednu godinu.

To znači da će se u decembru ove godine izvršiti usklađivanje iznosa poreza koji će se plaćati u 2022-oj godini, pa će se predloženo umanjenje, koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine, vršiti u odnosu na tako usklađene iznose.

Ovo su, prema podacima Ministarstva finansija, postojeći i budući iznosi poreza na vozila koja se plaćaju prilikom registracije, rađeni na osnovu još neusklađenih iznosa koji važe u ovoj godini:

Obračun umanjenih iznosa poreza (shodno Predlogu zakona) rađen je, kako ističu u ministarstvu, polazeći od iznosa po kojima se porez plaća u 2021. godini.

Iznosi poreza za vozila stara od 10 do 20 godina

Najveće umanjenje, prema novom predlogu zakonskog rešenja koje još treba da prođe skupštinsku proceduru, imaće vozila starosti do 10 do 20 godina, veća od 2.000 kubika –  65 odsto umesto dosadašnjeg umanjenja od 40 odsto u odnosu na zakonom propisano rešenje.

U ovoj grupi najveći pad zameta imaće vozila preko 3.000 kubika.

Ako bi se to primenilo na ovogodišnje iznose poreza (kada ne bi bilo usklađivanja sa inflacijom krajem godine), vlasnici četvorotočkaša najveće kubikaže platili bi tačno 60.993 dinara manje – 85.389 dinara, umesto sadašnjih 146.382 dinara.

Za kubikažu od 2.501 do 3.000 kubika porez će iznositi 41.314 dinara, dok ovaj namet za kubikažu od 2.001 do 2.500  pada na 20.387 dinara.

Iznosi poreza za vozila stara od 8 do 10 godina

U grupi vozila starih preko osam do navršenih 10 godina umanjenje poreza na upotrebu biće 40 odsto, umesto postojećeg umanjenja od 25 odsto.

Tako će najveća kubikaža, preko 3.000, plaćati 146.382 dinara poreza (umesto sadašnjih 182.977 dinara).

U grupi od 2.501 do 3.000 kubika porez će biti 70.824 dinara (umesto 88.530 dinara).

Za vozila kubikaže od 2.001 do 2.500 kubika starosti od osam do 10 godina porez će biti 34.950 dinara (sada je 43.687 dinara)

Iznosi poreza za vozila stara od 5 do 8 godina

Umanjenje poreza na upotrebu vozila, u kategoriji onih starih od pet do osam godina, a veće kubikaže, biće 25 odsto po novom, umesto 15 odsto po sadašnjem rešenju.

Porez za vozila preko 3.000 kubika biće 182.977 dinara (sada je 207.374 dinara).

Od 2.501 do 3.000 kubika u ovoj grupi porez pada na 88.530 dinara (umesto sadašnjih 100.334 dinara).

Za kubikažu od 2.001 do 2.500 kubika ovaj namet od iduće godine biće 43.687 dinara (umesto sadašnjih 49.512 dinara).

Author