Dom učenika nabavio novu službenu škodu

Nakon perioda mirovanja, Niš je ponovo mesto u kome institucije koriste novac građana kako bi svoj vozni park obogatile putem spornih tendera. Dom učenika srednjih škola kupio je za nešto više od 2,3 miliona dinara sa PDV-om službenu Škodu, na tenderu koji je raspisan pod nazivom “Nabavka opreme za saobraćaj”.

Ova nabavka zapravo predstavlja ponovljen postupak nakon što je prva u kojoj se eksplicitno tražila Škoda Scala koja je sada i kupljena, tada oko 300 000 dinara jeftinija, obustavljena.

Ovakav postupak nije presedan kada se radi o Domu učenika, imajući u vidu da je ustanova 2018. već pazarila jednu Škodu Superb u spornoj nabavci u kojoj je sredstva stečena zahvaljujući “uštedi na ishrani učenika” potrošila na luskuzno vozilo.

U obustavljenom postupku planiranom za treći kvartal ove godine u Domu učenika planirali su kupovinu baš “Škoda Scala” modela po specifikacijama upisanim u dokumentaciju, pa su u samom postupku koji su obustavili napisali naziv marke i tipa vozila, kao i specifikacije motora.

Sve planove javnih nabavki u Domu učenika potpisuje predsednica Upravnog odbora Vanja Stojković, bivša članica kabineta gradonačelnika Perišića i Upravnog odbora Sportskog saveza u Nišu i sadašnja zamenica direktora Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu.

U novom postupku cela nabavka, iako se jasno iz dokumentacije vidi da se radi o vozilu, nazvana je “nabavka opreme za saobraćaj”. I ovog puta katalog koji je dostavljen prilikom prijave je baš katalog vozila glavnog distributera Škoda, firme Auto Čačak, uz razliku u ceni od oko 300 000 dinara bez PDV-a.

Škoda nova, navike stare

Nemanja Nenadić, programski direktor Tranparentnosti Srbija vidi ovu nabavku kao zanimljiv slučaj u kome je ona nameštena za jednog ponuđača, dok je na prvi pogled ostavljena mogućnost za postojanje konkurencije.

“Ovo je jedan vrlo zanimljiv primer vrlo verovatnog slučaja nameštanja javne nabavke. Da nešto u vezi sa njom nije u redu moglo bi se naslutiti na osnovu činjenice da se javio samo jedan ponuđač i da ponuđena cena gotovo u potpunosti odgovara procenjenoj vrednosti. Kada se pogleda tražena tehnička specifikacija, čini se na prvi pogled da bi moglo biti i drugih ponuđača čija vozila ispunjavaju tražene uslove i da je konkurencije moglo da bude.”

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija

Moguće je da je pojavu konkurencije obeshrabrilo neobično visoko vrednovanje roka isporuke – sa čak jednom četvrtinom ukupnog broja pondera. Kod ove stavke su kriterijumi za ocenu ponuda naknadno menjani, pa je umesto početnog gradiranja (25 pondera za manje od 10 dana, 15 pondera za period od 11 do 30 dana, 5 pondera između 31 i 60 dana) na kraju određeno samo da se rok isporuke vrednuje sa 25 pondera, što bi moglo da pruži veliku prednost ponuđaču koji robu već ima na lageru u odnosu na onog koji može da je dopremi u relativno kratkom roku. U vezi sa ovim Dom učenika srednjih škola Niš duguje objašnjenje građanima i svojim osnivačima zbog čega su procenili da rok isporuke odmah u odnosu na maksimalni dozvoljeni (60 dana) za ovu ustanovu ima jednaku vrednost kao da im je neko ponudio automobil jeftiniji za više od pola miliona dinara.

Činjenica koja najjasnije ukazuje da je nabavka nameštena jeste sam plan javnih nabavki ovog naručioca. Oni su u prvobitnom planu javnih nabavki objavljenom krajem 2021. godine jasno napisali da žele da izvrše nabavku automobila „Škoda Skala 1.0 TSI 81 kV Ambition“, procenvši njenu vrednost na gotovo 1 630 000 dinara bez PDV, što je verovatno bila cena u tom trenutku.

0007 Добра Набавка аутомобила “Шкода Скала 1.0 ТСИ 81 кВ Амбитион” 1,629,900.40 Отворени поступак 3. квартал 34110000 – Путнички аутомобили РС225 – Нишавска област

Krajem septembra 2022, plan javnih nabavki je izmenjen, pa je nabavka „Škode“ izbrisana, a umesto nje je planirana „nabavka opreme za saobraćaj“. Istovremeno je povećana i procenjena vrednost nabavke, što je verovatno posledica porasta cena na tržištu i usklađivanja sa istom.

0011 Добра Набавка опреме за саобраћај 1,958,333.33 Отворени поступак 4. квартал 34110000 – Путнички аутомобили РС225 – Нишавска област

Ipak, da li je to bio slučaj ne može se reći sa sigurnošću na osnovu objavljenih informacija. Naime, iz obaveštenja o dodeli ugovora se vidi samo ko je dobavljač, a ne i koji je automobil na kraju kupljen.

Navikli smo do sada na tendere koji su bili nacrtani za jednog ponuđača i jedno vozilo, sa kataloški preciznom tehničkom specifikacijom, tako da u poređenju sa tim ova nabavka spada još i u “normalno”. Ipak, sumnju budi to što se nabavka vodi pod nazivom “nabavka opreme za saobraćaj” i što su uslovi ocene ponuda menjani. Sama tenderska dokumentacija jasno sa druge strane prikazuje da je firma Interauto iz Čačka kao jedini ponuđač dostavila katalog vozila Škoda Skala a ne informacije o ikakvoj opremi, te bi ovo mogao da postane predmet provere nadležnih institucija. kaže za Nišku inicijativu Ilija Živković, nagrađivani istraživački novinar.

Zbog daljeg pojašnjavanja detalja o ovoj nabavci, poslali smo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Domu učenika i tražili dostavu svih podataka, kao i detalja iz kojih sredstava su isto vozilo kupili, tj da li postoji rešenje ministarstva ili su vozilo nabavili iz soptvenih sredstava (koja su zarađena).

Škoda superb foto printscreen
Luskuzna Škoda ponovo kupljena 2018.godine za Dom učenika u Nišu, foto ilusttracija

U slučaju prethodne kupovine luksuzne Škode Superb, Kancelarija ja za javne nabavke je ustanovila nepravilnosti u samom postupku, i po tadašnjim podacima tražila dodatnu dostavu podataka i pojašnjenja kako je sam Dom učenika obezbedio “konkurenciju” u samoj nabavci. 

Prethodna kupovina Škode imala nepravilnosti oko obezbeđivanja konkurencije

Dom učenika srednjih škola je republička ustanova koja se skoro isključivo finansira iz budžeta Srbije, dok je po finansijskom izveštaju jako mali sopstveni prihod prijavljen. 

Od kada smo počeli da istražujemo rad Doma učenika, imali smo više tesktova o njihovom radu, od kojih i tekst o putovanju na “proveru kapaciteta” smeštaja Mašinac na Kopaoniku koji je u vlasništvu Doma učenika u Beogradu. Ova “provera” izvršena je u vreme Ski-openinga na Kopaoniku, i tradiconalno je više osoba iz Doma učenika u Nišu išlo na ovaj događaj, dok su dnevnice i troškovi išli na račun same ustanove Dom učenika iliti para svih građana.

Iz istraživanja koje smo sproveli, u tom periodu Ministarstvo nije organizovalo nijedan “seminar ili obuku” a izražavamo i sumnje u dokumentaciju koju nam je dostavio i Dom učenika Beograd jer nismo mogli da izvršimo uvid u zavodnu knjigu.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.