Mini hidroelektrana

U sredu 29. januara u Nišu održana je konferencija “Izgradnja malih hidroelektrana – ekonomska opravdanost, vladavina prava i zaštita prirodnih resursa” u organizaciji Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Svetske organizacije za prirodu (WWF Adria).

Na konferenciji su bili prisutni i članovi organizacije mesnih zajednica Stare planine, kao i dosta aktivista.

U okviru Konferencije predstavljeno je istraživanje ekonomskog analitičara Damira Miljevića „Analiza ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Republike Srbije“.

Pored Miljevićevog istraživanja na dnevnom redu našli su se i nalazi RERI-ja o zloupotrebi javnih ovlašćenja i kršenju propisa u postupku izdavanja dozvola i izgradnje MHE.

“Ova Konferencija predstavlja nastavak našeg opredeljenja da problem izgradnje malih hidroelektrana sagledamo na temelju činjenica i proverenih istraživanja i da na taj način doprinesemo očuvanju prirodnih resursa” izjavili su predstavnici RERI-ja.

Oni su dodali kako žele da doprinesu i zaštiti prava na zdravu životnu sredinu, pravu lokalnih zajednica na održivi razvoj, kao i trajnom ukidanju postojećeg modela podsticaja proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana putem naknada koje nemaju ekonomsku i društvenu opravdanost.

Za sve koji su slušali paneliste, lako je bilo zaključiti da svi postupci za pribavljanje dozvola i drugih dokumenata imaju ozbiljne pravne propuste i da nijedan slučaj nije do kraja “ispravan”.

Iz Saveza mesnih zajednica Stare planine više učesnika u debati je izrazilo zabrinutost i žaljenje zbog sistemske nebrige države i organa.

Bilo je jako emotivno slušati njihove iskaze o svemu u čemu su učestvovali dok su branili prirodu od “investitora iz centra Beograda”.

Još jedno od zapažanja bilo je da su ustvari svi investitori iz užeg centra Beograda a da dozvole za radove koje izvode, dobijaju za mesta koja ne mogu ni na karti da nađu i na kojima nikad nisu ni bili pre toga.

Panelisti i učesnici u debati su razgovarali o svim temama vezano za ekologiju i sam problem MHE, ali opšti zaključak je bio da ne postoji ni ekonomska ni društvena isplativost ovih projekata, dok se razgovaralo i o poslovnoj politici javnih preduzeća i pravilo se poređenje sa uređenim zemljama…

Uskoro opširnije o zaštiti životne sredine i mini hidroelektranama.