Istraživanje koje je sprovela Niška Inicijativa pokazalo je da je “šetanje” navijača po ulicama Niša, privremeno zaustavljanje saobraćaja, po dokumentaciji koju smo dobili od nadležnih, rađeno suprotno Zakonu o bezbednosti saobraćaja. Obezbeđivanje navijačkih grupa radi Policijska uprava, što svi jasno vide, rađeno je bez adekvatnog rešenja organa nadležnog za poslove saobraćaja u Nišu.

Naime, ZOBS nalaže da bilo koje zaustavljanje saobraćaja mora da se uradi u skladu sa aktima koje donosi nadležni organ za poslove saobraćaja na teritoriji na kojoj se to i radi. Postavili smo pitanja nadležnim institucijama u Nišu, Policijskoj upravi kao i Gradskoj upravi/Sekretarijatu za saobraćaj, energetiku i komunalna pitanja. Dokumenta do kojih smo došli, pokazuju da Policija sprovođenje navijača i obustavu saobraćaja radi bez ikakve dozvole i rešenja, projekta signalizacije i suprotno rešenju koje je doneseno od strane Sekretarijata prema FK Radnički Niš.

U rešenju koje smo dobili po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, jasno piše da se utakmice obezbeđuju tako što se zatvara samo deo oko stadiona i hale Čair, nigde se ne pominje privremeno obustavljanje saobraćaja, privremena signalizacija niti bilo šta što ZOBS nalaže, a što treba da stoji u rešenju. Nigde se ne pominje trasa kojom navijači idu ulicama kao i način rada Policije, obustave saobraćaja i bilo kog drugog detalja.

Ono što bi trebalo po zakonu da se uradi jeste da se uradi projekat privremene signalizacije i preusmerenje saobraćaja, za šta mora da se plati taksa kao i da se naplati angažovanje policijskih službenika i vozila policije. Sve ovo je pokazalo istraživanje i uvid u zakonske akte koje smo sproveli.

Primera radi, ukoliko neko želi da zatvori jednu ulicu zbog održavanja neke manifestacije a nema pokroviteljstvo grada ili opštine, samo taksa za zahtev košta oko 15.000 dinara, dok je prisutstvo nekoliko policajaca u samo dva vozila na nekoliko sati oko 30.000 dinara.

Ukoliko se napravi paralela sa obezbeđenjem na ulicama navijača od strane Policije i Žandarmerije, možemo vrlo lako da izračunamo da ova manifestacija “sile i brojnosti navijača” poreske obveznike košta više stotina hiljada dinara za svaku utakmicu “višeg ili visokog rizika”. Vidimo koliko navijača je bilo na zadnjoj utakmici koja je zahtevala da jake policijske snage sprovode ovu grupu dozvoljavajući da se manifestuje poznato ponašanje i manir navijačkih pesama.

Policijska uprava u Nišu, iako je jako brzo odgovorila na naša pitanja, nije htela da ulazi u zakonske akte i dozvole koje su obaveza organizatora. Za ove detalje nas je vešto uputila na Sekretarijat, iako su jako dobro upoznati da ne mogu da rade bilo šta bez rešenja Sekretarijata. Dokumenta koja smo dobili jasno su ukazivala da njihov rad nije u skladu sa ZOBS-om. Policija je za svaku utakmicu koju je radila ove akte je radila bez zakonskih akata potrebnih za njihovo angažovanje. ZOBS takođe propisuje visoke kazne za zaustavljanje saobraćaja kao i održavanje manifestacija na saobraćajnicama bez adekvatne dozvole i saglasnosti nadležnih organa.

U odgovoru PU Niš se pozivaju na Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, gde u članu 17. zakonodavac kaže da Policija može da naloži navijačima kretanje na određeni način. Iako je ZOBS viši zakon iz oblasti saobraćaja, Policijske uprave u Srbiji očigledno se sa velikim razumevanjem ophode prema ovim grupama. Za ovu svrhu očigledno je iz postojećih akata da ne postoji nikakva dozvola, rešenje ili uputstvo, već se sve radi “ad hoc”, očigledno u dogovoru sa nekim iz organizacije, navijača ili domaćina utakmice.

Zadnji primer utakmice gde je Radnički igrao protiv Partizana, posebno je indikativan jer se utakmica igrala bez prisutstva navijača na stadionu, dok sve ostale manifestacije navijača nisu izostale. Ovde se pokazuje apsurd navijačkih grupa, jer očigledno nije razlog dolaska na utakmicu uživanje i navijanje u sportu, već nešto potpuno drugačije.

Broj okupljenih navijača koji zahteva rad Policije i specijalno obezbeđenje iz svih sektora Policije

U skladu sa izjavom Predsednika Aleksandra Vučića da država nema snage da se obračuna sa navijačkim grupama, da li je ovo zvanično postala zemlja navijača, huligana i onih koji su jači od Države?

Da li su 50 do 100 navijača jači od zakona, države i institucija, i zašto da?

U prilogu teksta je rešenje koje objašnjava obustavu saobraćaja i detalje.

Author

Rešenje o obustavi saobraćaja samo oko stadiona

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.