Blagotić

Nezakonito penzionisani policijski inspektor i uzbunjivač Nebojša Blagotić zatražio je ovih dana od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da pokrene disciplinski postupak i suspenduje direktora policije Vladimira Rebića jer nije poštovao sudsku odluku o njegovom privremenom vraćanju na posao, zbog čega je MUP Srbije kažnjen sa 150.000 dinara.

U Blagotićevom zahtevu za pokretanje disciplinskog postupka i udaljenju sa posla Rebića, kao i načelnice Uprave za ljudske resurse Katarine Tomašević, precizira se da je Osnovni sud u Nišu u januaru ove godine svojim rešenjem odredio izvršenje ove novčane kazne, inače izrečene rešenjem istog suda u novembru prošle godine.

Rešenje kojim se Direkciji policije nalaže da Blagotića hitno vrati na posao dok se ne okonča sudski spor koji on vodi zbog prevremenog penzionisanja doneo je Viši sud u Nišu u junu prošle godine u postupku zaštite uzbunjivača.

Zakon o policiji propisuje da se protiv pripadnika MUP-a koji svojim činjenjem ili nečinjenjem nanese štetu MUP-u u većem iznosu pokreće disciplinski postupak, a on sankcioniše prestankom radnog odnosa. Ja sam od ministra zatražio da se Rebić i Tomašević suspenduju do okončanja disciplinskog postupka i takve odluke- kaže Blagotić, koji je inače bio inspektor kriminalističke policije u sektoru privrednog kriminala u Policijskoj upravi Niš. 

On kaže da lično ne veruje da će se to desiti, ali da neće odustati od nastojanja da oni budu disciplinski kažnjeni zbog velike štete koju je MUP pretrpeo.

– I ministar policije, u slučaju nečinjenja povodom mog zahteva, može da odgovara za zloupotrebu službenog položaja- kaže on.

Blagotić kaže da će grešku direktora policije i “njegovog nalogodavca”, koji ne poštuju ni izvršnu sudsku odluku, nažalost, platiti građani Srbije.

– Kada ni policija ne poštuje odluke nadležnih državnih organa građani ne mogu da se osećaju sigurnim, te nije ni čudo što sve više veruju da stvari treba rešavati van institucija sistema, recimo na ulici, ili bojkotom izbora- dodaje on.

Upravni sud je, inače, u tri presude ocenio da je prilikom Blagotićevog penzionisanja prekršen Zakon o policiji, kao i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji propisuje da sam zaposleni odlučuje da li će iskoristiti pravo na prevremenu penziju.

Opširnije na: http://medijskakutija.rs/nezakonito-penzionisani-policijski-inspektor-iz-nisa-nebojsa-blagotic-trazi-da-ministar-stefanovic-suspenduje-direktora-policije-rebica/

Author