Autor: N1


U emisiji 360 stepeni advokati Prelević i Gajić su izneli svoje mišljenje o državi u najogoljenijem obliku, iskreno i bez zadrške. Prenosimo vam u celosti emisiju.