U jednom od skorijih nastupa na lokalnim televizijama, načelnik niških komunalaca je jasno objasnio način postupanja komunalaca kad su u pitanju prekršaji građana.

Ono šta je najbitnije je, da ako vas Komunalni Milicajac nije zatekao u vršenju nekog prekršaja i nema svedoka koji hoće na Sudu da svedoči, ove “patrolne šape gradskih čelnika” mogu samo da vas na prevaru nateraju da priznate, ili da napišu da ste priznali prekršaj i izdaju prekršajni nalog. Pogledajte objašnjenje u video sadržaju malo posle drugom minuta:

Ukoliko mislite da niste krivi i da je bilo propusta u postupanju, kao i da je postupak i rad samih komunalaca diskutabilan iz vašeg ugla, obavezno se posavetujte sa advokatima koji su u tematici a predlaže se i snimanje postupanja. Snimanje Komunalne milicije je dozvoljeno jer se radi o javnom organu, a možete ih snimati i u postupanju ako ih time ne ometate u vršenju dužnostu. Ukoliko vam napišu prekršajnu prijavu za koji mislite ili znate da niste krivi, imate rok od 8 dana da se obratite Prekršajnom sudu i ceo predmet date na sudsko odlučivanje

Apsolutna zastarelost za prekršaje je 2 godine od napisane kazne. Ukoliko se u tom periodu ne okonča postupak pred sudom (osnovni i žalbeni postupak) slučaj zastareva, a vama se vraćaju troškovi postupka i troškovi advokatskih usluga.

Ukoliko Komunalni Milicajac pokušava da vas zaustavi dok ste u vozilu kao i ako vam napiše ili pokuša da vam napiše kaznu po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, treba znati da komunalci nisu nadležni za ZOBS i da možete da stanete samo vašom dobrom voljom. Pisanje kazni za parkiranje na bilo kojoj saobraćajnici, što je bilo koja asfaltirana ili betonska površina, smatra se pisanjem kazni za saobraćajni prekršaj jer je trotoar saobraćajnica za saobraćaj pešaka, samim tim nije u nadležnosti komunalaca. Sa druge strane, nadležni su da vam pišu kaznu za parkiranje na zelenoj površini. Poželjno je da u ovim situacijama snimate Komunalne Milicajce, jer čim se kamera uključi odmah se menja ton i način postupanja.


Stavove iznete u tekstu uzmite sa rezervom, oni su moj lični stav, poznavajući našu “pravnu državu” ne postoji stručnjak iz oblasti prava koji će vam dati garancije za pravni ishod bilo kog slučaja.

 

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.