Danas je na konferenciji za medije predstavljen projekat ”Grad Niš – ka rodno odgovornom programskom budžetu” koji realizuje organizacija Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA uz pomoć Austrijske razvojne agencije i Švedske međunarodne razvojne agencije SIDA, a u saradnji sa Gradom Nišom.

Osnovni cilj projekta je stvaranje preduslova za korišćenje
alata rodno odgovornog budžetiranja na teritoriji Grada Niša. Pored predstavljanja promo
edukativnog materijala na temu rodno odgovornog budžetiranja, koji će biti distribuiran
zainteresovanim institucijama i organizacijama, ali i građanima Niša, na konferenciji su
predstavljene i ostale planirane aktivnosti: definisanje plana uvođenja rodno odgovornog
budžetiranja u budžetski proces u saradnji sa Komisijom za rodnu ravnopravnost; i izrada seta
preporuka, programa i prioriteta za uvođenje rodnog budžetiranja sa posebnim akcentom na
podršku ženskom preduzetništvu.


Da bi se lakše realizovale sve ove aktivnosti, PROTECTA priprema rodnu analizu određenih oblasti
budžeta Grada Niša i radi istraživanje na temu ženskog preduzetništva. U okviru istraživanja biće
obrađene teme kao što su: šta znači biti preduzetnica danas u Nišu, koji su motivacioni faktori,
prepreke, izazovi, potrebe, mehanizmi podrške, da li je pandemija uticala na broj žene preduzetnica
ili izazvala određene probleme u njihovom radu isl.


Na osnovu istraživanja koje u svojim aktivnostima za rodno odgovorniji budžet grada koristi
PROTECTA, a koje je krajem prošle godine realizovala Privredna Komora Srbije, od ukupno
451.835 kompanija koje posluju u Srbiji, žene kao stoprocentni vlasnici vode 117.644 kompanija,
skoro tri puta više firmi – 303.782 kompanija su u vlasništvu muškaraca, dok 30.409 firmi ima
mešovitu vlasničku strukturu. Ohrabrujući je podatak da su žene kao vlasnici kompanija
najzastupljenije u Nišu. Posmatrano po opštinama, izdvaja se niška opština Medijana u kojoj je
procentualno najveći udeo kompanija koje vode žene u odnosu na kompanije koje vode muškarci, i
to 32 prema 62 procenta. U drugim opštinama taj odnos se kreće od 21 prema 75 procenata, do 27
prema 69 procenta kompanija u korist vlasnika muškaraca. U Medijani posluje oko 2.300 „ženskih“
kompanija, dok muškarcima vlasnički pripada 4.431, a podeljeno vlasništvo ima 495 kompanija, što
je odnos u korist žena menadžera i vlasnica, kao ni u jednoj drugoj opštini u Srbiji.
Po pravnoj strukturi, od svih kompanija u kojima su žene apsolutni vlasnici, 77 procenta je u
sektoru preduzetništva, 13,6 procenta su društva sa ograničenom odgovornošću, a 8,2 procenta su
udruženja.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.