Dobrašinović

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je početkom decembra bazu podataka u kojoj su biografije trideset troje sudija Višeg i Apelacionog suda u Beogradu koji postupaju u okviru posebnih odeljenja za organizovani kriminal i suzbijanje korupcije. Pored zanimljivih podataka o sudijama, koji se, između ostalog, odnose na dužinu studiranja, prosečnu ocenu, njihove karijere, imovinu, značajne predmete u kojima su sudili, predstavljeni su detalji o 124 sudska predmeta u kojima su angažovane pomenute sudije.

Sa malom vremenskom zadrškom, u istom danu i sa veoma sličnom osuđujućom retorikom, oglasili su se Visoki savet sudstva i Zaštitnik građana. Dok na Pašalićeve tupavosti i besmislice, poput onih o crtanju mete na čelu i ugrožavanju bezbednosti sudija i njihovih porodica nije vredno trošiti ni vreme ni reči, nije na odmet kratko se osvrnuti na saopštenje Visokog saveta sudstva.

U zemlji u kojoj su korupcija i organizovan kriminal doživeli zvezdane trenutke upravo zahvaljujući olupini od sudstva na čijem je vrhu pomenuti Visoki savet, iz njihovog saopštenja saznajemo da se ovim selektivnim i zlonamernim istraživanjem “atakuje na ugled sudijske profesije i podriva nezavisnost sudske grane vlasti”.

U svojoj brizi za nezavisnost sudstva, njegovi visoki predstavnici i zaštitnici nisu propustili ni da sve učesnike u javnoj komunikaciji podsete i na sadržinu člana 3 Zakona o sudijama, “iz kojeg sledi da su svi dužni da svojim postupanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova”.

Zanimljivo je da je član 3 Zakona o sudijama ne samo netačno, već i očigledno zlonamerno interpretiran od strane Visokog saveta sudstva. Naime, stav 5 ovog člana zakona, na koji se očigledno referiše, glasi “Svi državni organi i funkcioneri dužni su da svojim postupanjem i ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova”.

Dakle, svi državni organi i funkcioneri, a ne neki imaginarni “svi”. I još jednom, svi državni organi i funkcioneri, odnosno svi oni koji su sudstvo bacili na kolena ili mu fino pripomogli da se na kolena dobrovoljno baci. I ponovo, svi oni koji sa pozicije političke moći nad klečećim i puzećim pravosuđem vedre i oblače, dok uz njihovu tehničku i servisnu podršku na dnevnom nivou otimaju od građana ne samo milione evra, već i budućnost ove zemlje i ovog naroda.

Ali pošto se svima njima ne sme reći ni reč, pošto se pred njima ćuti, klanja i kleči, nije zgoreg trenirati strogoću i prosipati žuč po novinarima istraživačima, koji, sva je prilika, nisu napisali niti objavili ništa osim istine. Iste one istine koja je iz sudstva u ovoj zemlji proterana i uzgred pregažena, a koju sme da izgovori tek poneki retki i časni sudija.

A vas, dame i gospodo iz takozvanog visokog saveta takozvanog sudstva, ni ovog puta nije nimalo sramota, je l’ da?

Takst preuzet sa sajta Koalicije za nadzor javnih finansija.

Author