Uvidom u stanje na terenu možemo da vidimo da trenutno stanje govori da je sama fontana trenutno iznad nivoa ostatka šetališta i celog trga. Pored prethodnih izveštaja koji su se bavili oštećenjima, imamo nov problem na ovom trgu.

U video klipu pogledajte sami nivo koji je vidno iznad planiranog i viđenog na snimcima i reklamama, kao i reči svih zvaničnika koji su učestvovali u najavi radova i uspeha grada.

Još jedan od problema koji je vidljiv već neko vreme jeste i odsutstvo radnika i napredovanja radova na trgu i mostu. U toku radnog dana nismo zatekli ni jednog jedinog radnika.