Predsednik

Nadzorni odbor Parlamentarne skupštine Saveta Evrope doneo je na sednici održanoj 3. februara 2021. godine odluku da od Venecijanske komisije zatraži sveobuhvatno mišljenje o ustavnom i zakonodavnom okviru za funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji, saopštila je Crta.

Venecijanska komisija nikada ranije nije bila pozvana da oceni ukupno stanje demokratskih institucija u Srbiji. Crta ocenjuje da je odluka Nadzornog odbora pravovremena, uzimajući u obzir pogoršavanje uslova za demokratiju u Srbiji, na koje ukazuju i poslednji izveštaji Evropske komisije i OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Podsećamo, u proteklih 20 godina, Venecijanska komisija je Srbiji uputila skoro 30 mišljenja, komentara i studija o pojedinačnim pitanjima poput mišljenja o Ustavu Republike Srbije 2006. godine, nacrtima Zakona o finansiranju političkih aktivnosti (2010. i 2011.), izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o Ustavnom sudu (2011.) ili nacrtu ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa 2018. godine.

Venecijanska komisija (pun naziv: Evropska komisija za demokratiju putem prava) savetodavno je telo Saveta Evrope koje čine nezavisni stručnjaci za ustavno pravo. Uloga joj je da pruža pravne savete državama članicama Saveta Evrope kako bi njihovi zakonodavni i institucionalni okviri ispunjavali evropske standarde i relevantno međunarodno iskustvo u oblasti demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Njena mišljenja su među ključnim smernicama za države i njihove međunarodne partnere o tome u kojim oblastima su potrebna unapređenja. Osim Saveta Evrope, mišljenja Venecijanske komisije uvažava i Evropska Unija pri ocenjivanju zakonodavnog i institucionalnog stanja u Srbiji.

Odluka je doneta nakon saslušanja koje je Nadzorni odbor Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) organizovao na temu izazova za demokratiju u Srbiji nakon izbora iz juna 2020. godine. Na zasedanju Nadzornog odbora učestvovali su i: Ivica Dačić, šef delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u PS SE, Enis Imamović, član delegacije Narodne skupštine Srbije u PS SE, Tanasije Marinković, redovni profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Raša Nedeljkov, programski direktor Crte.

Tekst je preuzet sa sajta Crte.

Author