foto-transparentnost-srbija-2-logo

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, u odgovoru na zahtev za pristup informacijama koji je uputila Transparentnost Srbija, potvrdilo da ne postoji dokaz da je tužiteljka Bojana Savović tražila premeštaj iz Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije.

Istovremeno, VJT nije dostavilo tražene kopije izmena i dopuna godišnjeg rasporeda zamenika javnih tužilaca u 2022. i 2023, iz čega bi se moglo videti koje su promene vršene, kada i iz kojih razloga. Ove informacije su bitne, zato što je VJT, nakon istupanja Bojane Savović i Jasmine Panunović tvrdilo da nije bilo „skidanja sa predmeta“ istrage jedne od zloupotreba u EPS-u, već da su u pitanju „izmene rasporeda“.

Transparentnost
Takođe, VJT je u saopštenju navelo da je premeštaj Bojane Savović iz posebnog odeljenja za suzbijanje  korupcije izvršen na njen zahtev.  Ovakvo postupanje tužilaštva podstiče nepoverenje i zabrinutost u javnosti u vezi sa ispitivanjem zloupotreba i korupcije.

To je naročito štetno u situaciji kada građani još uvek nisu dobili celovite informacije o odgovornosti zbog nezakonitog poslovanja i štete koja je naneta najvećem javnom preduzeću EPS, čak ni po četiri krivične prijave koje je od maja 2021. do januara 2022. podnelo Ministarstvo rudarstva i energetike.

Jednu od tih krivičnih prijava, u kojoj je bitan element bila činjenica da je nekadašnji vršilac direktora EPS,
Milorad Grčić, nezakonito postupao i nakon isteka mandata (od 15.3.2017), beogradsko VJT je odbacilo 5 , ali
za tu odluku nije dostavilo obrazloženje. Po prijavi koja je dostavljena Prvom opštinskom javnom tužilaštvu
u Beogradu trenutno postupa VJT. Tužilaštvo za organizovani kriminal nije dostavilo informacije o postupanju po dve krivične prijave.

Transparentnost Srbija poziva javno tužilaštvo da ispita sve zloupotrebe u radu EPS i da poveća
transparentnost rada i donošenja odluka.

Transparentnost Srbija
Beograd, 28.3.2023.

Author