Prema Globalnom indeksu organizovanog kriminala objavljenom za 2020. godinu, Srbija je zauzela 33. mesto sa 6,21 indeksnim bodom, malo ispod Rusije, a prva je od evropskih zemalja među 193 zemlje članice UN.

„Izveštaj Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC) rezultat je dvogodišnjeg nastojanja da se oceni nivo kriminala i otpornosti u svih 193 zemlje članice UN-a“, navodi se na veb stranici.

Crna Gora je zauzela 45. poziciju sa šest indeksnih poena, dok je Bosna i Hercegovina bila na 49. mestu sa 5,89 indeksnih poena.

Gi-TOC kaže da se nada da će svojim podacima pomoći u pružanju istinski globalnog odgovora na sveprisutnu pretnju transnacionalnog organizovanog kriminala.

„Organizovani kriminal je pošast koja pogađa zemlje u svakom kutku sveta, od malih ostrvskih država do velikih ekonomskih velesila, i osnovni je pokretač mnogih velikih geopolitičkih izazova, uključujući sukobe, političku nestabilnost i prisilne migracije“, dodaje se u saopštenju.

GI-TOC takođe otkriva da se zbog „tajne prirode, često malo zna o tome kako organizovani kriminal funkcioniše u svakoj zemlji“.

„Da bi se rešio ovaj jaz u znanju, GI-TOC je razvio Globalni indeks organizovanog kriminala, jedinstveno analitičko sredstvo zasnovano na podacima koje ocenjuje 193 zemlje članice UN prema dva kriterijuma: prema njihovom kriminalitetu od jedan do 10 ( od najnižeg do najvišeg nivoa organizovanog kriminala), što se opet zasniva na njihovom rezultatu na tržištu kriminala i rezultatima kriminalnih aktera; a prema njihovoj otpornosti na organizovani kriminal, od jedan do 10 (najniži do najviši nivo otpornosti)”, navodi se na veb stranici.

Indeks takođe naglašava prilagodljivost organizovanog kriminala pandemiji. Suočeni sa blokadama i ograničenjima putovanja, kriminalci ne samo da su preuredili svoje redovno poslovanje, već su i iskoristili nove mogućnosti koje im je ukazala globalna zdravstvena kriza.

Pojedinci, zajednice i kompanije koji se bore da opstanu takođe su postajali sve ranjiviji na ponašanje organizovanog kriminala, bilo kao žrtve ili kao počinioci, iako češće zbog nepostojanja bilo kakvih održivih alternativa.”

„Rešavanje sveprisutnosti i ukorenjene prirode organizovanog kriminala koje je Indeks otkrio zahtevaće koordinisani globalni odgovor, koji još nedostaje. Pružajući objedinjene podatke i osnovne dokaze o fenomenu u zemljama širom sveta, Indeks ima za cilj da bude katalizator za dalju debatu o transnacionalnom organizovanom kriminalu.

„Na kraju, Indeks nastoji da informiše kreatore politike i regionalna tela kako bi dali prioritet intervencijama na osnovu višestruke procene ranjivosti i unapredili nacionalnu, regionalnu i globalnu saradnju u suzbijanju organizovanog kriminala“, objavila je GI-TOC na svojoj veb stranici.

Profil Srbije na izvornom sajtu globalnog indeksa organizovanog kriminala pogledajte na ovom linku.

Tekst preuzet sa sajta N1.

Author

Srbija-profil države i organizovanog kriminala(ENG)