Stranke našeg političkog života

U narednim tekstovima ćemo izneti podatke koje smo skupili tokom istraživanja o sredstvima koja su dobijale političke organizacije u Nišu u prethodnom mandatu od 2016-2020. godine. Naravno, prvi tekstovi su rezervisani za najveću partiju, nosioca skoro svega na našem političkom nebu, SNS.

Tačan iznos kao i detalji oko potrošnje su prioritet za građane čiji novac se i troši.

Stranke našeg političkog života
Stranke našeg političkog života

Jedan od bitnijih elemenata svake političke organizacije koju ćemo da posebno istražimo biće struktura trošenja novca iz  niškog budžeta, komentar odgovorih lica koja ćemo da kontaktiramo oko svih detalja kao i podaci o tome ko sve od pomenutih organizacija nije podneo izveštaj Agenciji za borbu protiv korupcije.

U preliminarnom pregledu podataka, vidi se da same organizacije dobijaju znatna sredstva iz gradskog Budžeta, dok neke podatke o donacijama takođe ima u izveštajima koje su neke od partija i pokreta podnele Agenciji za borbu protiv korupcije.

Smatramo da je interes javnosti da zna detalje o političkim činiocima kao i da javnost ima uvid u to gde i kako se troše “naši novci”.

Predmet tekstova biće sve političke organizacije u niškom/lokalnom parlamentu, paralela između troškova, strukture trošenja novca i da li su podneli izveštaj Agenciji za borbu protiv korupcije. Pokušaćemo da dobijem odgovor lica koji su nosioci lista i odgovorni su bili u ovom periodu. Objavićemo i podatke protiv koga je Agencija podnela prijave po službenoj dužnosti.

 

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.