U drugom delu emisije gledajte priču o spalionici otpada koja je postala turistička atrakcija grada Beča, spalionicu opasnog otpada i saznajte kako izgleda i koja je krajnja destinacija svega onog što ostane nakon spaljivanja. Lekcija o otpadu 2. deo:

Author