Po dokumentaciji do koje je došla Niška Inicijativa, nagrađivanje radnika JKP Medijane se nastavlja i posle vanrednog stanja.

Odluka o povećanju plate
Odluka o povećanju plate

U odluci koja nam je dostavljena nejasno je što su nagrađene radnice koje su učestvovale u finansijskom radu JKP Toplane. Poslali smo pitanja direktoru Dragoslavu Pavloviću, ali kao i do sada ne odgovara na pitanja iz domena JKP Medijane čiji je direktor.

Nejasno je kako su ovi radnici doprineli svojim radom u JKP Medijani kad im je data povišica za rad u drugom preduzeću, JKP Toplani.

Pored činjenice da Jkp Medijana ima nova zaduženja zbog tekuće likvidnosti, o kojima ćemo pisati u narednim tekstovima, pored javljanja mnogih građana redakciji da imaju problema sa komunalnim otpadom, kao i sa čišćenjem ulica, menadžment i dalje daje povišice administrativnim radnicima.

 

Direktor Pavlović ne odgovara na pitanje i dalje
Direktor Pavlović ne odgovara na pitanje i dalje

Iz više izvora smo dobili podatke da u JKP Medijani imaju problema sa radnicima u javnoj čistoći. Po tim informacijama, ako neki radnik napusti sektor operative Javne higijene/čistoće, nova osoba se partijski zapošljava, ali u administraciji a ne u operativi. Pa tako imamo podatak da JKP Medijana po planu poslovanja za 2019. godinu ima oko 1200 zaposlenih dok je u operativi tada bilo samo 300 radnika, tj u administraciji oko 800 radnika.

Insistiraćemo na pitanjima i na dalje.