Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) je podneo krivičnu prijavu protiv načelnika Gradske uprave Pirota i gradonačelnika Grada Pirota zbog postojanja osnova sumnje da su u svojstvu službenih lica izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Naime, načelnik Gradske uprave Pirota, a po ovlašćenju gradonačelnika Grada Pirota, je 2017. godine sa preduzećem ,,Gornjak” d.o.o., kao investitorom male hidroelektrane (MHE) ,,Topli Dol 1” na Rekitskoj reci, zaključio ugovor kojim mu je, uz naknadu zakupnine, omogućeno pravo prolaza za nove trase podzemnih kablova i podzemnog cevovoda na Rekitskoj reci, u selu Topli Do („Ugovor o zakupu“).

Predmetni ugovor zaključen je suprotno Zakonu o javnoj svojini i Statutu grada Pirota, jer se neosnovano poziva na Odluku o načinu određivanja nadoknade za postavljanje instalacija na zemljištu u javnoj svojini opštine Pirot i površinama javne namene na teritoriji opštine Pirot kod izgradnje linijskih infrastrukturnih objekata (,,Odluka”). Naime, pre zaključenja ugovora kojima se raspolaže nepokretnostima u javnoj svojini Grada, neophodno je da skupština grada donese odluku o raspolaganju konkretnim nepokretnostima, koja zapravo predstavlja osnov za zaključenje svakog ugovora o raspolaganju.

Navedena Odluka ne može predstavljati osnov za zaključenje spornog ugovora o zakupu, budući da se ni ne odnosi na postupak i način raspolaganja konkretnim nepokretnostima u javnoj svojini Grada. Tačnije, predmetnom Odlukom je uređen samo način određivanja i naplate nadoknade za postavljanje instalacija, i to isključivo komunalnih instalacija, odnosno komunalne infrastrukture, a ne instalacija za MHE.

Dakle, evidentno je da su organi vlasti zaobišli poštovanje zakonske procedure, te da su protivzakonito raspolagali javnom svojinom grada Pirota, uz zloupotrebu službenog položaja bez prethodno donete odgovarajuće odluke Skupštine grada Pirota.

RERI još jednom ukazuje da organi vlasti selektivno primenjuju zakone i zaobilaze poštovanje zakonskih procedura čime nanose štetu kako prirodi tako i građanima Republike Srbije.

Originalni tekst možete pročitati na ovom linku.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.