Skupština

Nagrada “11 januar” je najveće priznanje grada Niša, za koju je sada moguće podneti predloge. Nagradu može dobiti pojedinac, organizacija ili institucija. Predloge mogu podneti građani Niša do 15. decembra i to na adresu: Skupština Grada Niša, sa naznakom “Za Komisiju za nagrade Grada Niša“, ulica Nikole Pašića broj 24, ili u elektronskoj formi na mejl komisije.sg@gu.ni.rs

Predlog za dodelu Nagrade ”11. JANUAR” može podneti svaki građanin ili pravno lice. Predlog se podnosi u pisanoj formi, sa obrazloženjem dostignuća koje se predlaže za Nagradu. Uz predlog se prilaže i dokumentacija (radna biografija kandidata, dva primerka publikovanog dela, kataloga, CD ili DVD, planovi, projekti ili odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, kritike, stručna mišljenja i sl.). Priložena dokumentacija se nakon odlučivanja ne vraća predlagaču.

Predlozi se mogu dostaviti od 1.12.2022. godine do 15.12.2022. godine, na adresu: Skupština Grada Niša, sa naznakom ”Za Komisiju za nagrade Grada Niša”, ulica Nikole Pašića broj 24, ili u elektronskoj formi na: komisije.sg@gu.ni.rs

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće se razmatrati.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.