Pešački prelaz
Pešački prelaz
Zauzmi pešački kad umeš; foto: Niška inicijativa