Škoda
Škoda
Vozač Škode žurio na javnu raspravu o budžetu; foto: Niška inicijativa

Author