Osuđen za dečiju pornografiju a radi u omladinskoj nevladinoj organizaciji? Da li ovo zvuči kao normalan scenario nevladinog sektora u Nišu?

Podaci do kojih smo došli pokazuju da je muška osoba koja je osuđena za posedovanje dečije pornografije 2011. godine sada aktivna u nevladinoj organizaciji Proaktiv i Lokalnoj fondaciji Niš. Po podacima koji su dostupni na internetu, ista osoba je saradnik obe organizacije duži niz godina.

Kao redakcija imali smo uvid u ceo proces kroz dokumentaciju, od optužnice do presude i potvrde javnog tužioca povodom slučaja. Nema nikakve sumnje da su podaci i navodi u potpunosti tačni. Iz pravnih razloga ne objavljujemo sva dokumenta, već samo deo presude.

Snimke i slike koje smo dobili pokazuju da se ista osoba pojavljuje na skupovima, snima skupove sa decom i omladinom, u lokalnim medijima je nastupala ispred Lokalne fondacije Niš, ide na skupove i prezentacije sa osobama koje vode ove fondacije i organizacije, pojavljuje se na skoro svim slikama.

Evo kako izgleda deo presude iz 2011. godine sa pojašnjenjem:

Osuđen za dečiju pornografiju kao i detalji presude sa slikama i materijalom

Povodom ovog slučaja i podataka da ista osoba radi i dalje u Lokalnoj fondaciji Niš, kao i da je saradnik Proaktiv organizacije, pitali smo Filipa Jovanovića iz LFN i Nenada Stojanovića iz Proaktiv organizacije. Pitani su za stav o činjenici da je osoba koja je osuđivana za posedovanje dečije pornografije saradnik i lice u medijima Lokalne fondacije Niš i da se pojavljuje na slikama gde ove organizacije učestvuju na javnim događajima. Prenosimo njihove odgovore u celosti:

Osoba o kojoj je reč, pre više od 12 godina, bila je naš spoljni saradnik, a zaposlena u drugoj organizaciji. Imala je problem sa snimkom maloletnog lica koji je skinut sa interneta. Istragom je utvrđeno da sadržaj nije deljen, niti je komuniciran direktno sa bilo kim. Osoba je pravosnažno osuđena na najmanju moguću kaznu, uslovno. Kazna je odslužena a isto ili slično delo nije ponovljeno nikada. Od tog trenutka sporazumno je raskinuta saradnja do isteka kazne, a u poslednjih par godina je ponovo naš suradnik. Ne bavi se omladinskim programom, već razvojem socijalnog preduzetništva. Za svih ovih 12 godina, ponašanje pomenute osobe nije bilo problematično, nije bilo sumni, ni bilo kakvih pokazatelja da je ova osoba pretnja po društvo, već je uzornim ponašanjem pokazala drugo lice. Svako ima pravo da nakon dobijene sankcije, nastavi sa normalnim životom i da bude koristan član društva. To je i funkcija pravilno odmerene društvene sankcije.

Nenad Stojanović Član UO Proaktiv.

Isto pitanje smo postavili i Filipu Jovanoviću koji je na čelu Lokalne fondacije Niš, evo njegovog odgovora:


Kada je reč o Lokalnoj fondaciji Niš (LFN) u čije ime mogu da govorim, mi smo grupa koja se bavi razvojem zajednice i pritom i dalje to činimo primarno na volonterskoj bazi, iz potrebe da učinimo grad boljim i pomognemo sugrađanima. Ne radimo direktno sa decom, u fokusu nam je pet oblasti: kultura, umetnost, obrazovanje, sport, uređenje grada. Svojim ličnim integritetom za rad i ugled fondacije i sve aktivnosti garantujemo Nenad Stojanović kao osnivač i ja kao direktor.

Upoznat sam sa ovim slučajem i detaljima koji su predmet razgovora. Reč je o procesu koji je završen i zatvoren pre više od 10 godina. Osoba o kojoj pričamo dobila je i pravosnažno odslužila najmanju moguću kaznu, uslovno. Nakon toga, nikada nije napravila bilo kakav prekršaj niti se ikakav postupak vodi, naprotiv, ima potpuno uzorno ponašanje i ugled u društvu. Svako ima pravo na normalan život i nakon sankcije koja ima korektivnu funkciju, ukoliko ne pravi prekršaje.

Čovek o kojem je ovde reč ne predstavlja fondaciju. Jeste pomogao i učestvovao u radu, što ne smatram lošim jer ponašanje koje je pokazivao svih prethodnih godina apsolutno ni na koji način ne ukazuje da bi trebalo da bude izopšten iz društva i isključen iz svih aktivnosti.

Filip Jovanović direktor LFN

Kontaktirali smo i Jelenu Preradović Stevanović iz Lokalne fondacije Niš i postavili joj slična pitanja. Ona je negirala navode da ista osoba ima bilo kakve veze sa Lokalnom fondacijom Niš, kao i da na bilo koji učestvuje na bilo kojim događajima, potvrđuje i da je osoba isključena iz organizacije.

Ja sam potpisala osnivačka akta i on je iz svega toga isključen od trenutka kada sam saznala za slučaj.

Mejl sa pitanjima za mišljenje povodom ovog slučaja poslali smo i Odboru za ljudska prava u Nišu. Pošto nemaju sve podatke i presude, deo odgovora vam prenosimo u citatu:

Što se tiče moralnih aspekata, na svakoj organizaciji je da u skladu sa zakonom i svojim internim aktima donosi odluke o angažovanju svojih članova i zaposlenih na određenim aktivnostima i poslovima, a da prilikom odlučivanja uzme u obzir sve dostupne činjenice. Kad je konkretno krivično delo u pitanju, nesporna je  dodatna pažnja i odgovornost prilikom donošenja tih odluka.

Povodom ovog slučaja pitali smo za mišljenje i Olgicu Bebu Gajić iz Otvorenog kluba, evo njenog komentara:

Organizacije civilnog društva imaju značajnu ulogu u razvoju lokalne zajednice ali, često, i neadekvatan odnos javnosti prema njihovim aktivnostima, usled negativne kampanje koja se decenijama unazad vodi od strane vladajućih struktura i pojedinih medija. Upravo zbog ovakvog odnosa građana, potrebno je dodatno raditi na povećanju kredibiliteta ovih organizacija, koji se postiže pravilnim izborom kadrova za sprovođenje programa i razvojem njihovih kompetencija za rad sa određenim ciljnim grupama, posebno sa osetljivim društvenim grupama kao što su: deca i mladi, osobe sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju, žrtve nasilja, romska populacija i druge socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Najveću odgovornost za izbor kadrova, njihove stručne i moralne kvalitete, kao i praćenje njihovog rada sa korisnicima, ima rukovodilac, odnosno, odgovorno lice koje predstavlja organizaciju pred zakonom i javnošću.

Kako je u javnost izašla ova priča i informacija?

Predrag Blagojević

Činjenice koje smo naveli u pitanjima sagovornicima, kao i celo pitanje u javnosti inicirao  je Blagojević Predrag koji je svojim postom na Facebook-u pokrenuo ovo pitanje. Blagojević je bivši urednik Južnih vesti, pa je očigledno u skladu sa novinarskim porivom objavio ovaj post:

Da, kao medij navodimo ko je prvi izvor informacije, jer tako nalaže kodeks novinara, ovog puta je to bio Blagojević.

Povodom ovog slučaja pokušali smo da kontaktiramo Igora Jurića, ali bez uspeha.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.