Javna rasprava o budžetu za 2022. godinu je održana danas u holu gradske kuće u Nišu. Iako je lokacija promenjena dva i po sata pre održavanja, sala je bila puna.

Među civilnim sektorom, najbrojnija su bila udruženja osoba sa invaliditetom, koja su zamerila smanjenje direkternih dotacija ovim organizacijama.

Konstruktivne predloge je izneo Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, koji je konstatovao da je participacija građana u procesu usvajanja javnih politika u Nišu jako loša, ustvari da je Niš po ovom pitanju najlošije kotiran.

Gradonačelnica Dragana Sotirovski je smanjenje raznih linija budžeta pravdala lošim izveštajem Budžetske inspekcije oko pravilnog utroška para.

Sa druge strane Srđan Nonić ispred Niške Inicijative je obrazložio adekvatnost trošenja inače smanjenih sredstava za sport. Pomenuo je da je Sportski savez Niša imao ustanovljene nepravilnosti od strane Budžetske inspekcije, kao i Bokserski klub Naissus, ali da i dalje dobijaju milionske dotacije od grada.

“Ono što je najdiskutabilnije jeste nepoštovanje prioriteta za finansiranje sporta u jedinici lokalne samouprave” bilo je krajnji komentar Nonića na budžetiranje sporta.

Đorđe Stanković koji je po struci arhitekta je izneo i svoje viđenje pomoći države koja treba da bude veća i da Niš ima više projekata koje finansira Republika Srbija.

Jelena Milošević sa opštine Palilula i ispred Stranke slobode i pravde je mahom kritikovala stanje infrastrukture u Nišu pored izgradnje Aqua parka, za koji takođe smatra da je dobar, ali da je bilo drugih prioriteta.

Na samoj raspravi nije bilo previše učesnika iz civilnog sektora, kao i iz sportske sfere. Samu debatu obeležio je i pokušaj ulaska u Gradsku kuću Dragane Rodić, koja je zbog nedostupnosti samog hola Gradske kuće u trenutku kad je stigla na raspravu, odbila da bude unutar objekta jer ne želi da je “nose”.

Author