Redakcija Niške Inicijative poziva sve građane da obaveštavaju institucije i javnost o nepravilnostima u radu javnih službenika, institucija i funkcionera.

Dužnost svakog građanina je da prijavljuje sva krivična dela ukoliko ima saznanja da je neko i počinio krivično delo.

Javnost je u velikom broju slučajeva saznala za loš rad institucija, sistemske propuste i  zloupotrebe koje su ponekad jako velike, upravo od građana, običnih ljudi koji su hteli da se obelodane sve nepravilnosti. U prethodnom periodu redakciji Niške Inicijative stiglo je jako puno obaveštenja i informacija koje su nas vodile do objavljivanja nepravilnosti u radu.

Svakodnevno možemo videti da javni sektor na neki način “gubi kompas” a da samo javnost ima korektivni faktor.

Redakciju možete kontaktirati mejlom niskainicijativa@gmail.com, ili preko naše Facebook strane.

 

Author