Prenosimo Vam u celosti saopštenje Nacionalne koalicije za decentralizaciju:

Zahtev Naconalne koalicije za decentralizaciju (NKD) da se pre izbora (21. juna 2020) reguliše dug Grada Niša prema Ministarstvu odbrane, u vezi sa zemljištem koje je zajedno sa niškim aerodromom oteto pre dve godine, nije ispunjen. Ulazimo u veliku opasnost da zbog blokade institucija u postizbornog periodu, a počev od 29. jula 2020. godine, Grad Niš bude prinuđen da isplaćuje DNEVNU KAMATU u visini od 6.313 evra Ministarstvu odbrane Republike Srbije. Čin poklanjanja niškog aerodroma će na ovaj način još skuplje koštati Nišlije jer će, samo za kamatu (bez otplate glavnice dugovanja) Niš izdvajati četiri puta više novca godišnje nego za čitav sektor poljoprivrede.

Nakon poslednje u nizu naših opomena, krajem maja, Ministarstvo odbrane je najavilo hitan sastanak sa rukovodstvom Grada Niša i objavilo u svim medijima da će se kamata otpisati. To se, međutim, nije dogodilo. Ministarstvo saobraćaja, svojim saopštenjem najavilo je da do regulisanja duga neće doći pre isteka ugovora, a predstavnici Grada Niša se nisu ni oglasili (!?) ovim povodom skoro čitavih godinu dana.

Podsećamo javnost na kratku hronologiju događaja. Aerodrom Niš je tokom 2017. godine, dok je bio u vlasništvu lokalne samouprave, bio proglašen za aerodrom sa najbržim rastom u Evropi. Početkom 2018. godine Gradsko veće Grada Niša usvaja finansijski izveštaj i Plan razvoja aerodroma u kojima se jasno vidi da Aerodrom Niš nije zabeležio gubitke od 2014. godine. Po Planu razvoja, a počev od 2018. godine, Grad Niš prestaje sa izdvajanjem za subvencionisanje aerodroma jer to više nije potrebno. Bez ikakve najave, Vlada Srbije 29. marta 2018. godine donosi Zaključak u kojem se Gradu „preporučuje“ da besplatno pokloni Aerodrom Republici Srbiji. Sam sadržaj zaključka jasno pokazuje da tvrdnja Ministarstva saobraćaja da je Grad Niš sam tražio preuzimanje aerodroma nije tačna. Istovremeno počinje snažan pritisak partijskim kanalima na lokalno rukovodstvo da se taj posao završi što pre. To se može zaključiti i po tome što je Zaključak vlade donesen 29. marta, a odluka Gradskog veća o poklanjanju je doneta samo dan kasnije – 30. marta, iako su za tu odluku bile potrebne analize i mišljenja većeg broja gradskih tela i komisija pre njenog donošenja. Inače, reč je o istom sastavu Gradskog veća koje je usvojilo izveštaje aerodrom koji jasno pokazuju dobit, a ne finansijske gubitke.

Čitav posao prenošenja bio je skrivan od javnosti sve dok Južne vesti nisu otkrile javnosti odluku Gradskog veća 30. marta 2018. godine.

Najčešća „opravdanja“ zašto je aerodrom poklonjen bila su:

  • Republika ne može da investira u vlasništvo Grada Niša. Republika ne može investirati u niški aerodrom dok pripada lokalnoj samoupravi (TV Zona i NTV, april-jun 2018. godine, izjave većeg broja gradskih čelnika). Kako se pokazalo samo godinu dana kasnije, Republika nema problem da neuporedivo više novca uloži u beogradski metro koji će pripadati Gradu Beogradu. Od svih obećanja o ulaganjima republike za dve godine koliko niškim aerodromom upravlja centralni nivo vlasti, kupljeno je samo vozilo za čišćenje snega. Obećanja za investicije u zgradu terminala se redovno pomeraju, nikakvih radova još uvek nema, a najnoviji rok je kraj 2022. godine. Nedostatak ulaganja u niški aerodrom nikada nije objašnjen niti opravdan, a umesto objašnjenja stižu samo nova obećanja. Inače, najizdašnije obećanje se može naći u izjavi predsednika Vučića 3. 4. 2018. Reč je o neispunjenom obećanju investicije od čak 20 miliona evra u niški aerodrom.

  • Aerodrom Niš nije žrtva koncesije Aerodroma Nikola Tesla i to će biti očigledno kada se objavi ugovor nakon primopredaje Vansiju (izjava Zorane Mihajlović, Ministarke saobraćaja, 11. 5. 2018). Ugovor o koncesiji nije nikada objavljen.

U Nišu, 18. jun 2020. NKD

Author