Mini hidroelektrana

Da li ste se pitali zbog čega već neko vreme unazad naša reka skoro da ne postoji? Da, bila je sušna godina. Ali nije ni prva ni poslednja. Pored ispuštanja i uništenja Eko sistema i ribljeg fonda na Zavojskom jezeru usled stalnih i velikih oscilacija nivoa vode, javnost i dalje ne zna nekoliko činjenica oko naše reke.

Reka Nišava je pregrađena na dva mesta na potezu od Bele palanke do Sićeva. Dve nove hidrocentrale, Vrgudinac i Crveni breg, u posedu porodica Zečević i Babović, kompanije „Power Gen d.o.o“ i „Mams Energija d.o.o“. Snaga ovih hidrocentrala je 7 GW na godišnjem nivou. Obe porodice su povezane sa vlastima i poznate su javnosti.

Jedini podatak koji smo našli vezano za MHE Crveni Breg jeste na sajtu kompanije Prijedorputevi“ iz Republike Srpske koja je radila na izgradnji ovih hidrocentrala, dok je za elektranu Vrgudinac podatke moguće naći i u određenim medijima koji pokrivaju teritoriju juga Srbije kao i na Jutjub kanalima Power Gen-a.

Hidroelektrana Zavoj je radila okvirno u udaru sezone turista u Grčkoj, pa je od 07-24h konstantno ispuštala vodu i pravila struju za izvoz u toku leta, zbog bojlera i klima uređaja koji su najveći potrošači u Grčkoj. Od 2018. godine, ovakvo ispuštanje Zavojskog jezera u toku leta je nezapamćeno. U toku Nišave, nizvodno od Zavoja jesu ove dve hidrocentrale, pa su kompletnu vodu i one koristile, tako da je jasno zbog čega su tu baš pozicionirane.

Obe hidrocentrale smo obišli, snimili. Primarno korito reke je izmešteno, napravljena je akumulacija, iz podataka dostupnih na sajtu Katastra, jako je konfuzno da li su rešeni svi pravno-imovinski odnosi, jer jako dobro svi znamo kakva je situacija svuda u Srbiji po tom pitanju. Konkretne podatke nemamo, ali ovaj tekst je više informativne prirode, kako bi se građani upoznali sa trenutnim stanjem.

Tok reke je prekinut na dva mesta, migracija riba je stala. Dotok vode prema Nišu je prekinut, korito izmešteno, pejzaž promenjen.

Kako je ovo promaklo javnosti? Pored koridora koji se gradi, pristupnih saobraćajnica, gužvi i privremenih signalizacija na ovom potezu, nije lako ni videti sa puta, a ceo kraj nije gusto naseljen, pa je promaklo u moru radova i izmeštanja korita reka i pritoka zbog auto puta u izgradnji.

Još jedna činjenica jeste da nacionalni mediji ne rade u interesu javnosti već u interesu određenih grupacija, pa se nije ni izveštavao o ovakvim temama.

Jako nam je drago što se stalo na put MHE projektu u Srbiji, ali nama je naša Nišava bitna, a uzeli su nam je. Spavali smo…

U razgovoru sa ljudima iz prirodnjačkih struka, svi su nam dali slično ili isto mišljenje: Ako nije pokvareno ne popravljaj ga, ili ne diraj šta je priroda napravila, sve je to dobro… Englezi sličan izraz imaju : If It Ain’t Broke, Don’t Fix it.

Author

MHE Nišava - Google Maps