palata pravde
Sudija Jasmina Vukovljak Jovanović presudila je da se KRIK pišući o problemima u policijskoj Jedinici za zaštitu svedoka bavio temom od javnog interesa, kao i da je ispoštovao pravila novinarske profesije. Komandant ove policijske uprave Goran Živković i njegovi saradnici koji su tužili KRIK, smatrajući da im je tekst povredio ugled i čast, imaju prava da se žale na ovu presudu. Oni paralelno vode još jedan postupak protiv naše redakcije.

Piše: Bojana Jovanović, izvor : KRIK

Komandant Goran Živković i dvojica njegovih kolega, takođe rukovodilaca policijske Jedinice koja štiti svedoke saradnike, nisu imali osnova da tuže KRIK, smatra sudija Višeg suda u Beogradu Jasmina Vukovljak Jovanović koja je pre tri dana donela presudu u ovom postupku.

Policajci su tužili urednike KRIK-a Bojanu Jovanović i Stevana Dojčinovića zbog teksta koji se bavio problemima u radu ove policijske jedinice, a koji je zasnovan na informacijama iz prijava koje su protiv svojih šefova podnosili upravo pripadnici ove jedinice.

Sudija Vukovljak Jovanović smatra da je tema o kojoj su novinari KRIK-a pisali bez sumnje od javnog interesa.

„Radi se o informacijama od javnog interesa, obaveštavanju javnosti o pitanjima koja se odnose na rad lica zaposlenih u MUP-u, a ne na njihov privatni život“, piše sudija u presudi.

Sudija je podsetila da se pre objavljivanja teksta novinarka obratila Sektoru unutrašnje kontrole MUP-a i od njih tražila informacije u vezi sa ovim prijavama, i odeljenju za medije MUP-a od koga je tražila odobrenje za intervju sa rukovodiocima jedinice, ali odgovore nije dobila.

„Sve činjenice navedene u beleškama (prijavama), koje je mogla da proveri, proveravala je na osnovu razgovora sa licima koja su beleške sačinila, sa licima koja nisu radila u MUP-u, na osnovu podataka iz krivičnih postupaka, na osnovu činjenica o kojima su pisali mediji“, navodi sudija Vukovljak Jovanović.

U presudi se konstatuje da su i tužioci i nadležne službe MUP-a znali šta novinarka istražuje i da su imali mogućnost da joj dostave istinite i potpune informacije, ukoliko informacije u službenim beleškama nisu bile istinite – ali to nisu učinili. Nakon objavljivanja teksta nisu tražili ni demanti.

„Tuženi su postupili sa dužnom novinarskom pažnjom, u tekstu su napisali informacije koje su preneli iz službenih beleški, nisu napisani komentari novinara niti lični stavovi“, navodi sudija i zaključuje:

„Objavljivanje navedenog teksta je imalo za cilj skretanje pažnje javnosti na pitanja od javnog značaja, a nije bila namera da se tužiocima pričini šteta povredom njihove časti i ugleda.“

Na presudu sudije Vukovljak Jovanović tužioci imaju mogućnost žalbe Apelacionom sudu u Beogradu, koji će doneti konačnu odluku.

Ovo je prvi postupak koji se vodio po tužbi rukovodilaca Jedinice za zaštitu svedoka, a u toku je još jedan. Drugu tužbu policajci su podneli samo zbog toga što je KRIK objavio informaciju da su policajci tužili KRIK.

Redakcija KRIK-a smatra da su u pitanju SLAPP tužbe, odnosno da su podnete s namerom da novinare zastraše i zaustave u istraživanju tema u vezi sa radom policije i objavljivanju tekstova o njima.

Protiv novinara i urednika KRIK-a trenutno je u toku 11 postupaka po ovakvim tužbama.

Nedavno su prvostepeno osuđeni u postupku u kome je tužbu podneo Bratislav Gašić, tada direktor Bezbednosno-informativne agencije, danas ministar policije. Više o tome pročitajte ovde.

Author