Oficirski dom

Autor: Medijska kutija


Jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša, koju je kreirao KLERP, ne može se pronaći ni na veb- sajtu KLERP-a, a ni grada Niša. U KLERP-u su za Medijsku kutiju pojasnili da je ovakva elektronska baza “kreirana”, ali da će njena promocija biti organizovana za desetak dana, kada će biti dostupan link

Projektom Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema kreirana jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša sa aplikacijama za sve aspekte i procese upravljanja imovinom, navedeno je u saopštenju KLERP-a.

U njemu se dodaje da se podaci o nepokretnostima unose i ažuriraju, pretražuju i eksportuju, a pregled lokacije svake nepokretnosti omogućen je grafičkim prikazom na mapi.

Samo dan nakon  što je udruženje građana Pravo na pravo (PnP) javno upozorilo da mu niška Gradska uprava duže od dva meseca uskraćuje podatke o gradskim lokalima, pojedini mediji objavili su saopštenje KLERP-a da je “kreirana jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša.

Kancelarije za ekonomski razvoj i projekte (KLERP) u Nišu objavila je da je “kreirana jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša”, ova “baza podataka” se, međutim, ne može pronaći ni na veb- sajtu KLERP-a, a ni grada Niša.

U KLERP-u su za Medijsku kutiju pojasnili da je ovakva elektronska baza “kreirana”, ali da će njena promocija biti organizovana za desetak dana.

-Tada će građanima, investitorima, zaposlenima u javnim i drugim institucijama i zainteresovanoj javnosti biti dostupan i link koji će omogućiti korišćenje baze, kazali su oni.

KLERP je u saopštenju naveo da je Projektom Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema kreirana jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša sa aplikacijama za sve aspekte i procese upravljanja imovinom.

-Podaci o nepokretnostima unose se i ažuriraju, pretražuju i eksportuju, a pregled lokacije svake nepokretnosti omogućen je grafičkim prikazom na mapi. Za svaku nepokretnost može se generisati NEP JS obrazac, a za pregled zbirnih podataka o svim nepokretnostima javne imovine omogućeno je generisanje ZOS JS obrasca- navedeno je u saopštenju.

U njemu se dodaje da je kreiran je i veb portal koji sadrži kartografski prikaz javne imovine sa svim korisnim i značajnim podacima koji se dobijaju jednostavnim klikom na nepokrtenost na mapi, a brojnim alatima i funkcionalnostima omogućeno je kreiranje upita, sprovođenje analiza i generisanje grafičkih i drugih izveštaja.

-Na ovaj način dobijaju se relevantne informacije bez direktnih upita i poseta lokacijama. Aplikacija Javna imovina Grada Niša namenjena je investitorima, građanima, zaposlenima u javnim i drugim institucijama i zainteresovanoj javnosti.U cilju stvaranja integrisanog modela efikasnog upravljanja imovinom, kroz nekoliko aplikacija, izvršena je implementacija Geografskog informacionog sistema. Kako efikasno upravljanje imovinom podrazumeva i integraciju baze podataka (registra nepokretnosti) sa GIS-om, takođe kroz nekoliko aplikacija, implementiran je GIS – navodi se na sajtu KLERP-a.

U narednom periodu očekuje se dalje unapređivanje GIS-a grada ostalim slojevima podataka iz oblasti obrazovanja, turizma, komunalne infrastrukture, greenfield i brownfield lokacijama i drugim bitnim podacima o Nišu.

Projekat Efiksano i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje GIS-a realizuje se u okviru Programa Exchange5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom.

Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU)”.


KLERP nije dao podatke Udruženju PnP

Samo dan nakon  što je udruženje građana Pravo na pravo (PnP) javno upozorilo da mu niška Gradska uprava duže od dva meseca uskraćuje podatke o gradskim lokalima, pojedini mediji objavili su saopštenje niške Kancelarije za ekonomski razvoj i projekte (KLERP) da je “kreirana jedinstvena baza podataka o imovini grada Niša”.

Udruženje PnP je 5. avgusta ove godine deo takvih podataka zatražilo i od KLERP-a, ali je dobilo odgovor da oni “nisu u nadležnosti” te kancelarije, već “u delokrugu rada” nadležnog Sekretarijata Gradske uprave, koji ih “ima”.

PnP je tada od KLERP-a zatražio podatke vezane za zakupljene gradske lokale- njihove adrese, kvadraturu, fizičko stanje, tržišnu vrednost, identitet zakupaca, iznose zakupnine, eventualna dugovanja zakupaca i vođenje sudskih postupaka zbog njihovog duga, kao i eventualne postupke za restituciju tih lokala.

Ni Sekretarijat ni KLERP u svojim odbijajućim odgovorima nisu obavestili PnP da se “kreira” ili da je već “kreirana” elektronska baza podataka o gradskoj imovini, koja će sadržati deo podataka koje je ovo udruženje tražilo.

Udruženje PnP zahteva ovakve podatke o lokalima, odnosno poslovnom prostoru u svojini Grada u okviru projekta “Lokalni lokali- Grad Niš”.

 

Author