Zadnja Skupština grada Niša (ni)je pokazala doslednost i kontinuitet u načinu rada i nivou demokratije, kao i u uvažavanju mišljenja onih koji nisu na vlasti.

Još od 2016. godine i vladavine Darka Bulatovića, kao i vođenja skupštinskih zasedanja od strane Radeta Rajkovića, praktikuje se jedan te isti modus operandi. Dosledno nastavlja istu praksu i Boban Đunić, pa tako je očigledno da je “opozicija nesposobna” samo da proširi dnevni red. “SNS demokratija” se praktikuje kroz “tumačenje” poslovnika Skupštine grada od strane svih zainteresovanih.

Opravdanja su uvek ostala ista, a to je da “akt treba da se usaglasi sa postojećim tačkama poslovnika skupštine…”.

Kroz istraživanja na ovu temu, došli smo do nekoliko osoba koje su u prethodnom periodu radile na ovim poslovima u pređašnjim sazivima skupštine, pa su te iste osobe koje su nekada znale da sastavljaju pravne akte sada iznenada “zaboravile” to da rade.

Boban Džunić Predsednik Skupštine grada pojasnio je već poznat stav o nedostacima u radu opozicije:

Evo šta misli Dragoslav Ćirković, odbornik u Skupštini grada Niša, i zbog čega je bitno da se svi glasovi čuju:

Stručna služba koja je vodila prethodni saziv od 2016. do 2020. godine u skoro neizmenjenom sastavu i sada pravno vodi zasedanja, dok su se samo promenile političke perjanice, a nečelnici u gradskoj upravi se samo rotiraju, faktički ne menjajući apsolutno ništa u modusu operandi njihovog rada.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.