Po informacijama koje smo dobili i od Direktora Igora Vučića i od drugih izvora u javnom sektoru, planiraju se nova radna mesta u niškom vodovodu.

Komisija Vlade RS odobrila je nova radna mesta i zaposlenje još 24 radnika u JKP Naissus. Direktor nam je pojasnio strukturu zapošljavanja gde je 12 mesta u operativi a 12 na drugim mestima gde jeste jedan deo za administrativne radnike.

 

Nova kreditna zaduženja su ukupno 565.000 eura, sagledna su planom poslovanja ali je problem sa likvidnošću firme zbog epidemije i vanrednog stanja.

“Novi krediti će se koristiti za kupovinu opreme za proizvodnju i održavanje mreže”

Što se tiče snimanja kanalizacione mreže, poseduju vozilo koje snima i ima 3 kamere ukupno za ove poslove.

“Vozilo i radna grupa koja snima kanalizaciono stanje sa specijalnom opremom radi u posebnom sektoru” pojasnio je Vučić.

Igor Vučić Direktor JKP Naissus

JKP Naissus ima trenutno oko 790 radnika, i po mišljenju javnosti kao i svako drugo preduzeće služi za zapošljavanje partijskih kadrova kao “DeLux socijala”. Direktor sa druge strane kaže da je ukinuto takvo zapošljavanje i da ne postoji nikakav sektor gde sede partijski kadrovi koji ništa ne rade