Sotirovski i Panić

Istražni postupak kojim je predloženo od strane Višeg tužilaštva da se protiv Nikole Panića podigne optužnica za falsifikovanje radnog vremena u upravi u kojoj je radio, ponovo će se naći u istraži Višeg tužilaštva, jer je po pritužbi Apelaciono tužilaštvo ocenilo da je osnovana pritužba. Pritužba se odnosila na činjenicu da niko drugi nije osumnjičen za ovo delo. Po ovim okolnostima, samo i jedino Panić, sada radnik Uprave za građevinarstvo, ugostiteljski tehničar, samostalno je falsifikovao i dostavio preko zvaničnog mejla redakciji dokument koji je po odluci i sada Višeg tužilaštva falsifikovan?

Istražni postupak će se opet sprovesti jer obrađivač predmeta, Posebno odeljnje za suzbijanje korupcije, nije odlučilo uzimajući u obzir sve činjenice navedene u krivičnoj prijavi.

Više tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv više NN lica posle malo više od godinu dana zbog zlupotrebe službenog položaja, ali nije se osvrtalo na činjenice koje su bile podnete u dokumentima. Naime, po odluci Višeg tužilaštva, Panić je optužen za falsifikovanje, iako je jasno da je tadašnja načelnica resorne gradske uprave sačinila i potpisala rešenje, za sada po nalogu nepoznate osobe. Sa zvaničnog mejla, isto rešenje su poslali na mejl redakcije po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Ovaj proces falsifikovanja je i Upravna inspekcija po našoj prijavi ocenila kao “ne baš ispravan”. Vrlo lepo su birali reči da se ne dirne u rad organa vlasti.

Imajući u vidu navode iz krivične prijave i donetu odluku, iz kojih proizilazi da obrađivač predmeta nije odlučio o navodima iz krivične prijave kojima se ukazuje na nezakonito zaposlenje supruge Nikole Panića u SC Čair u Nišu, kao i da se iz utvrđenog činjenoičnog stanja mogu jasno identifikovati zaposlena lica u gradskoj upravi grada Niša, koja su učestvovala u sačinjavanju rešenja o preraspodeli radnog vremena za zaposlenog u gradskoj upravi grada Niša Nikolu Panića, ukazano je obrađivaču predmeta da spise predmeta prevede u “KTKo” upisnik, a nakon toga da donese meritornu odluku u pogledu svih navoda iz vaše krivične prijave, odnosno i u odnosu na zaposlena lica u gradskoj upravi grada Niša, koja su učestvoavala u sačinjavanju predmetnog rešenja, kao i u odnosu na odgovorno lice u SC Čair koje je suprizi Nikole Panića omogućilo navedeno zaposlenje.

Krivična prijava će biti dopunjena još jednom, jer je redakcija došla do dodatnih podataka o falsifikovanju u gradskim upravama.

Panić radno vreme novo postupanje
Istražni postupak se ponovo aktivira

Ovaj, kao i druge procese pratimo kroz zakonske osnove, naročito slučajeve javnih vlasti u Nišu i okolini, koji su više nego indikativni za razne zlupotrebe.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.