Prosvetna inspekcija je u zadnjem kvartalu ove godine izvršila nadzor nad predškolskom ustanovom Pčelica u Nišu. U do sada nepotvrđenim informacijama, a sada potvrđenim od strane Ministarstva, inspektorka je tražila razrešenje usled nepravilnosti koje je konstatovala u nadzoru i upisala u zapisnik.

Uprava za društvene delatnosti je u dva navrata odbijala da dostavi zapisnik o nadzoru Prosvetne inpskecije redakciji Niške Inicijative, pa smo više puta zvali i intervenisali, ali bez uspeha.

Razlog za poništavanje konkursa za direktora takođe se nalazi u zapisniku koji smo tražili a nismo ga dobili.

Odbijanje dostavljanja dokumenata i zapisnika inspekcija je postao zlatni standard netranpsarentnosti javne uprave grada Niša.

Potvrdu smo najzad dobili od samog Ministarstva vezano za predlog inspekcije da Svetalana Mitić bude razrešena sa funkcije direktorke.

Mejl sa potvrdom zahteva inspekcije za razrešenjem direktorke Mitić

Pokušali smo da telefonom dobijemo direktorku Mitić kao i “osobu za saradnju sa medijima i javnošću” u javnosti poznatiju kao PR-a preduzeća, Vanju Janačković. Mitić i Janačković se nisu javljale na telefon.

Ovo nije prvi i jedini primer da direktori javnih ustanova i preduzeća budu nesmenjivi i da im inspekcije i druge službe “ne mogu ništa” u mandatu direktora.

Dragan Dobrašinović iz pokreta “Uspravna Srbija” kaže da više ništa od takvih primera nije za čuđenje.

“U zemlji gde je politika sve, institucije, službe, inspekcije i zakon su ništa” ukratko je pojasnio Dobrašinović.

Svima je jasno kako sve funkcioniše, nije mi više ni jasno zbog čega se čudimo kad je jedna inspekcija ili DRI konstatuje nepravilnost, pa mislimo da će zbog toga neko da odgovara. Bitno je samo kome ta osoba na funkciji “završava” šta treba da se radi, ništa drugo.

Takođe smo izvršili analizu i uvid izveštaja Budžetske inspekcije grada Niša nad PU Pčelica iz ove  godine. O detaljima izveštaja i nepravilnostima pisaćemo u narednom tekstu o PU Pčelica.

Povodom ovog slučaja, poslali smo pitanja i dokument iz Ministarstva Gradonačelnici Dragani Sotirovski. Do objave teksta nismo dobili odgovor od Gradonačelnice. Ukoliko dobijemo odgovor, isti ćemo objaviti u dopuni teksta.

Author

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.