Hotel Park koji se gradi suprotno dokumentaciji

Rekonstrukcija hotela Park je najavljena kao veliki privatni projekat, gde su investitora “bodrili” Gradonačelnik i svi koji su se iz vrha vlasti pojavljivali na lokalnim medijima.

Uvidom u dokumentaciju i urbanistički projekat kao i u konsultacijama sa strukom, postaje jasno da neki delovi objekta nisu u skladu sa planskom dokumentacijom.

Danijel Dašić ne vidi ulaz u garažu u dokumentaciji
Danijel Dašić: ne vidi se ulaz u garažu u dokumentaciji bile gde

 

Danijel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, uz detaljan pregled dokumentacije, ne nalazi bilo kakav trag u tekstualnom ni u grafičkom delu urbanističkog projekta ni ulaza u garažu ni podzemne garaže.

“Pogotovo nema izlaza koji zahvata bilo koju površinu unutar građevinske linije bivšeg trotoara uz ogradu Hotela Park, odnosno sada pešačke zone. Jasno su obeležena parking mesta, kako u zoni gde je dozvoljeno kretanje vozila, sa desne strane, upravno na osu puta, tako i u dvorištu Hotela. Sve je lepo i jasno vidljivo u dokumentaciji. U tekstualnom se takođe nigde ne pominje izlaz iz podzemne garaže, niti podzemna garaža uopšte.”

 

Na ulazu u kabinet Gradonačelnika sreli smo pomoćnika Gradonačelnika Miloša Miloševića, koga smo pitali za mišljenje o ulazu i garaži koja ne postoji u dokumentaciji, na šta je izjavio da se obratimo institucijama- inspekciji i da on ne zna ništa o tome.

U dokumentaciji se ne vidi niti ulaz u garažu ni bilo koji dugi deo objekta.u tekstu vam dajemo slike rendera i slike iz same projektne dokumentacije sa visinskim kotama gde se jasno vidi da ne postoji nilo kakva podzemna garaža niti ulaz u istu. Slike samog ulaza na lokaciji su smimljene ovih dana.