Zagađenost

Ili pare ili čist vazduh, otprilike glasi poruka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na temu zagađenja vazduha.