Orlić i Skupština

Danas je narodni poslanik Tamara Milenković-Kerković obrazložila, a vladajuća većina odbila predlog za izmenu Zakona o udžbenicima kojim se predviđaju besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji a koji je pre više od sedam meseci Poslanička grupa Dveri – Patriotski blok predala u skupštinsku proceduru.

Vladajuća većina je odbila da se ovim izmenama zakona omogući ukidanje više nepravdi prema roditeljima i deci u Srbiji kao i da se zaštiti nacionalni
interes Srbije. Besplatnim udžbenicima za sve učenike u Srbiji omogućilo bi se ovo pravo za svu, a
ne samo decu iz Beograda i opština sa punim budžetima. U Srbiji ne sme da bude dece prvog i drugog reda i ne mogu deca iz Beograda da imaju besplatne udžbenike, užinu i vrtiće, dok roditelji dece unutrašnjosti Srbije, a naročito sa siromašnog jugoistoka Srbije, sa mukom plaćaju udžbenike svojoj deci.
Ovim predlogom poslaničke grupe Dveri – Patriotski blok bilo je predviđeno i da se udžbenici izuzmu iz isključive sfere profita na tržištu udžbenika u Srbiji vrednom 70 do 100 miliona evra, a koje je vlast predala stranim kompanijama iz Nemačke, Slovenije i Hrvatske. Nekada dominantan Zavod za udžbenike danas pokriva samo 3% srpskog tržišta udžbenika.
Motiv ovog predloga o besplatnim udžbenicima za svu decu u Srbiji bio je ukidanje još jedne velike nepravde – da osiromašeni roditelji u Srbiji uzimaju skupe kredite da bi za svoje đake kupili udžbenike.

Dveri

Treća velika nepravda koju su obe izmene trebale da ukinu je da u Srbiji više ne smeju postojati deca prvog i drugog reda. Velika je nepravda da deca iz Beograda dobiju i besplatne udžbenike, užinu i
vrtiće, dok deca iz unutrašnjosti ništa od toga nemaju. Po čemu su deca iz Beograda i opština koje imaju sredstva za kupovinu udžbenika bolja od dece sa siromašnog juga Srbije koji se demografski najbrže prazni?

Sa druge strane, da li bi u Hrvatskoj ili Sloveniji bilo moguće da srpske firme kontrolišu 50% tržišta udžbenika? Da li bi u bilo kojoj zemlji na svetu, koja nije strana kolonija, udžbenike kojima se gradi nacionalni identitet – poput srpskog jezika i književnosti, istorije i geografije – bilo dopušteno da strani izdavači kreiraju sadržaje kojima se kreira nacionalna svest i dostojanstvo jednog naroda?

Čemu i kome služi vlast koja daje milijarde evra subvencija iz državne pomoći stranim firmama, a dopušta da roditelji daju u proseku 50.000 dinara za udžbenike koje su strani izdavači nelojalnim podsticajima i poklonima nastavnicima i direktorima nametnuli isključivo zbog svog profita?

Ovim odbijanjem da raspravlja o besplatnim udžbenicima za svu decu, vladajuća SNS većina odbila je da građanima Srbije i deci Srbije obezbedi ekonomsku zaštitu koju je omogućila stranim izdavačima, investitorima i uopšte strancima u Srbiji.

Author