U toku 2020. godine, česme u Nišu prvo nisu radile jedan dobar deo leta, da bi pred kraj leta opet bile puštene u rad. Ova situacije je objašnjena mogućim prenosom virusa Covid19 kao i činjenicom da i u celoj Evropi javne česme nisu radile. Evo kako sada izgleda česma na ulazu u Kazandžijsko sokače.

Građanin koji nas je zvao, insistirao je da on objasni u klipu deo situacije, jer “više ne može da gleda šta se sve dešava dok institucije ćute”

Author