Simfonijski orkestar u Nišu odbio je ponovo da dostavi informacije na koji način se troši novac Nišlija kroz budžet ove ustanove.

Kao što smo pisali u prethodnim tekstovima, od kako je na mesto direktora stupio Svetislav Vezenković, Simfonijski orkestar beleži skok u gostovanjima dirigenata i solista, ali najpre u visini honorara koji im se isplaćuje. Samo odbijanje zahteva za pristup informacijama o visinama honorara govori da je poslovanje ove ustanove diskutabilno po pitanju transparentnosti.

Po nepotvrđenim informacijama ova ustanova soliste plaća oko 200.000 dinara dok dirigenta plaća oko 160.000 dinara za svaki nastup.

Ponovno odbijanje dostave podataka o finansijama ustanove pod izgovorom privatnosti

Pa je tako po nepovrđenim podacima zadnji koncert koji je održan septembra meseca, građane Niša koštao oko milion dinara. kao i do sada, obavezan izgovor za nedostavljanje podataka oko finansija jeste navodni “pristanak onih koje Nišlije plaćaju” da se ti podaci obelodane.

Pogledajte snimke sa direktorom Svetislavom Vezenkovićem i njegovim odgovorima direktno kad ih novinari pitaju vezano za prethodne zahteve koje smo poslali upravi baš za honorare dirigenta iz Bugarske. I tada su za izgovor imali navodno odbijanje da dirigent pristane da se objave podaci koliko mu je plaćen honorar.

Sagovornici iz sveta kulture smatraju da je zato Nimus i otkazan, jer se kako vide, troši se previše para kroz hiperprodukciju, sve uz sumnju na korupciju.

Vesna Torović iz Medijske kutije je mišljenja da je u maniru javne uprave da u prethodnom periodu prestaju da dostavljaju javne podatke medijima, jer je očigledno da niko nije kažnjen do sada, kao i da više nema odgovornosti nadležnih u organima javne vlasti. Torović smatra daje u pitanju izigravanje zakona i institucija kao i očigledan nedostatak odgovornosti.

Povodom ovog slučaja, žalba je poslata i Povereniku za informacije od javnog značaja. Po dobijanju mišljenja Poverenika obavestićemo javnost.

Povodom ponovnog odbijanja da dostave podatke o svom radu, resorno zadužena Većnica za kulturu i turizam,  Andrijana Anastasov, je vrlo jasno izjavila da su ti podaci javni i da je rad svake ustanove u Nišu javan i transparentan. Takođe je predložila da prosledimo odgovor njoj lično da se upozna ponovo sa razlozima odbijanja.