Poverenik je naložio povodom žalbe redakcije Niške Inicijative, da Simfonijski orkestar u Nišu dostavi tražene podatke o plaćanju solista i dirigenta, i to u roku do 15 dana.

Uprava Simfonijskog orkestra je odbijala do sada da dostavi podatke o trošenju para svih građana, a sve za paćanje dirigenata i solista u nastupima. U više navrata smo tražili da se dostave podaci o trošenju javnih sredstava, ali su uvek odgovarali da oni kojima plaćaju nisu saglasni da se ti podaci objave.

Poverenik je u rešenju naložio po žalbi Niške Inicijative i dao je rok za dostavu podataka:

Rešenje Poverenika kojim se pobija odluka Simfonijskog orkestra o odbijanju zahteva za pristup podacima

Do sada smo više puta slali zahteve i pitanja, ali uvek je bio isti odgovor kao i razlozi odbijanja.
U zadnjem susretu uživo, direktor Simfonijskog orkestra Svetislav Vezenković, tražio je da zakažemo sastanak i da ga ne snimamo “ovako bahato”. Uživajte u snimku:

Po dobijanju podataka o honorarima solista na koncertima, obavestićemo javnost kako se troše novci svih građana.

Kao i do sada, direktor Vezenković nije dostupan za komentar, dok ne odgovara ni na sms poruke.

Hvala im što postoje.

By Srđan Nonić

Glavni i odgovorni urednik portala Niška Inicijativa.