Prenosimo vam u celosti saopštenje Nacionalne koalicije za decentralizaciju


MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA PONOVO DISKRIMINIŠE, ZAHTEVAMO NOVA KONKURSNA

PRAVILA I KRITERIJUME

Uprkos tome što su Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) i njene članice i prošle godine
ukazale na činjenicu da Ministarstvo omladine i sporta kroz svoje konkurse favorizuje mlade iz
Beograda u odnosu na ostatak Srbije, i ove godine se ponavlja ista priča. Naime, putem javnog
konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne
strategije za mlade i programa ,,Mladi su zakon” čak 60% podržanih projekata dolazi iz Beograda
(tabela 1, u priloženom zahtevu). Još alarmantniji je podatak da su beogradska udruženja dobila
više od 70% ukupnog budžeta! Iza Beograda slede Kikinda (6.16% budžeta), Novi Sad (5.90%
budžeta), Kosovska Mitrovica (4.37%) i ostali kojima je pripalo manje od 3% ukupnih sredstava.
Bez podrške ministarstva ostale su organizacije koje su aplicirale iz Vrnjačke Banje, Pančeva,
Pirota, Užica, Šapca, Kovina, Žitorađe, Požarevca, Prijepolja, Vršca, Vranjske Banje, Apatina,
Leskovca, Gornjeg Milanovca, Sombora, Subotice, Sremske Mitrovice, Zaječara, Bora, Požege,
Kuršumlije.
Takođe, kroz Konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i
preduzetništva mladih odobreno je 26 projekata, od kojih je više od polovine (15) iz Beograda. Tim
udruženjima je obezbeđeno skoro 60% ukupnog budžeta – čak 43,351,174 dinara (ukupni budžet
iznosi 75 miliona dinara). Dakle, najviše novca otišlo je u Beograd (57.80% ukupnog budžeta),
zatim slede Požarevac (12,69%), Brvenik (6.35%), Sjenica (5.57%), Novi Sad sa tri podržana
udruženja (4.97%), Vranje, Zaječar, Prijepolje, Kruševac i Pančevo kojima je pripalo manje od 3%
budžeta (tabela 2, u priloženom zahtevu).
Imajući u vidu ovakve podatke, konstatujemo da Ministarstvo omladine i sporta (MOS) i ove
godine, ovakvim načinom finansiranja, produbljuje već dovoljno izražene regionalne razlike u
Srbiji. Podsećamo da budžet iz koga se finansiraju ovi konkursi u daleko većoj meri puni ostatak
Srbije u odnosu na Beograd. Praktično, ovakvi konkursi MOS-a su jedan od mehanizama
uzimanja novca siromašnim delovima Srbije i pretakanja u Beograd, što je nedopustiva praksa!
S tim u vezi, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i njene članice podnele su inicijativu da
Ministarstvo omladine i sporta, pre bilo kakvog oblika finansiranja programa i projekata, uspostavi
kriterijume kojima bi se visina projektnih sredstava određivala u odnosu na teritorijalnu
pokrivenost koju predviđa projekat ili program, a da postoji obaveza da se obezbedi finansiranje
projekata na celoj teritoriji Srbije kako bi se izbegla dominacija udruženja iz Beograda. Takođe,
visina odobrenih sredstava mora biti u skladu sa organizacionim kapacitetima udruženja.
Kako bi se obezbedila primena antikorupcijskih mera, izbegle situacije favorizacije i/ili revanšizma
prema kandidatima i obezbedilo konstantno unapređenje procesa, zahtevamo da se za svaki
konkurs formira validaciona komisija koju bi činili predstavnici civilnog društva (iz organizacija
koje nisu aplicirale na konkursima) i stručnjaci iz oblasti koje se tiču konkursa. Validaciona
komisija bi imala mandat da vrši verifikaciju svakog koraka u procesu dodeljivanja sredstava:
objavljivanja konkursa, definisanja liste kandidata, objavljivanja preliminarne liste, objavljivanja
konačne liste dobitnika, kao i prijema finalnih izveštaja nakon realizacije projekata.

Validaciona komisija bi imala ulogu provere zakonitosti postupanja, ispunjenja kriterijuma i
svrsishodnosti odluka na konkursima ministarstava, a imala bi pravo da, ukoliko se za to ispune
uslovi, obustavi dalje sprovođenje konkursa.
Ministarstvo omladine i sporta je poslednjih godina izmenom kriterijuma i načina postupanja
dovelo do toga da su udruženja potpuno izgubila poverenje u proces, da je javna tajna da postoje
„crne liste“ koje su politički kreirane i da se sredstvima iz budžeta finansiraju nepostojeće
organizacije čije se aktivnosti dešavaju samo između dva konkursa.
Sa našim predlogom upoznaćemo i međunarodnu donatorsku i diplomatsku zajednicu od koje
ćemo tražiti da validacione komisije budu deo uslova za sve donacije ka državi Srbiji u svim
oblastima u kojima je država korisnik njihovih sredstava.
U prilogu mejla možete pronaći kompletan zahtev koji su Nacionalna koalicija za decentralizaciju i
njene članice podneli Vladi Republike Srbije i Ministarstvu omladine i sporta.

27. jul 2020.
NACIONALNA KOALICIJA ZA DECENTRALIZACIJU

Author