Autor: 10. feb. 2021,

Preuzeto sa sajta N1

Niš ekspres, kao upravljač Autobuskom stanicom Niš, treba da plati kaznu od 37,59 miliona dinara – što je po trenutnom kursu nešto više od 319.000 evra – zbog zloupotrebe dominantnog položaja, utvrdila je Komisija za zaštitu konkurencije. Prema obrazloženju, do zloupotrebe je došlo jer je za istu staničnu uslugu ovo preduzeće naplaćivalo putnicima – različite iznose.

Pune 3,5 godine – od aprila 2015. do novembra 2018,  Autobuska stanica Niš putnicima je zaračunavala različite cene na ime stanične usluge i to u zavisnosti od toga koliko kilometara putuju. Tako se najniža stanična usluga od 15 dinara zaračunavala uz kartu za putovanje do mesta udaljenog 15 kilometara, a najviša, od 100 dinara, za relaciju dužine od 300 kilometara i više.

Ovakvu praksu Komisija za zaštitu konkurencije ocenjuje nepravičnom, neopravdanom i diskriminatorskom prema putnicima koji putuju na različitim relacijama “budući da različite relacije putovanja ne podrazumevaju drugačiji obim i vrstu usluge koje pruža Niš-ekspres kao upravljač AS Niš putnicima, a koja se naplaćuje kroz staničnu uslugu”.

To, kako ocenjuje Komisija, predstavlja radnju zloupotrebe dominantnog položaja u vidu neposrednog nametanja nepravičnih uslova poslovanja.

Različita je bila i cena peronske karte – jedna se naplaćivala uz cenu karte, a druga, znatno skuplja, zaračunavala se putnicima koji na peron izlaze jer nekoga prate na put ili žele da kupe kartu u autobusu, pošto se prodaja karata na šalteru obustavlja pet minuta pred polazak.

Tako je, prema navodima Komisije, u periodu od 18. aprila 2015. godine do 13. jula 2016. godine peronska karta koštala sto dinara, da bi potom, sve do 18. februara 2018. godine bila naplaćivana „160 dinara za lica koja putuju sa prevoznicima koji Niš-ekspresu nisu dostavila cenovnike, i u iznosu od 300 dinara za ostale putnike“. Nakon toga, od 19. februara 2018. do 20. novembra iste godine, ova karta je koštala 160 dinara.

Ovo za posledicu ima, kako ističe Komisija – „diskriminaciju korisnika zbog plaćanja različitih cena za
istu uslugu izlaska na peron“.

Niš ekspres je, kako se navodi u rešenju Komisije, podneo ukupno tri predloga za prekid postupka.

Na rešenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, Niš ekspres nije imao mogućnost žalbe, ali je imao mogućnost pokretanja upravnog spora podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Beogradu.

Author