Mnogi od nas su se uvek pitali da li smemo da snimamo ili pitamo neke “odgovorne pojedince iz grada i republike” sve one stvari koje su iz domena njihovog rada ili uopšteno. “Potrebno je poštovati kulturu i etiku javne reči” kaže Kodeks novinara Srbije

Kodeks novinara Sbije
Kodeks novinara Sbije

Ono šta znaju skoro samo novinari, jeste da sve javne funkcionere možete da u bilo kom trenutku i bilo gde, pitate stvari koje su od javnog značaja, makar bilo samo da vam daju ukratko svoje mišljenje ili da ih pitate šta rade trenutno ako su u radnom vremenu. Ovo pravilo ne važi za “zadiranje u privatnost” tj u lični život i snimanje kad je neko sa porodicom, bližnjima ili prijateljima koji nemaju veze sa funkcijom koju obavljaju.

Primera radi, ne možete da snimate i pominjete decu i užu porodicu funkcionera, osim ako punoletne osobe iz porodice nisu umešane u neku radnju iz javnog domena, u sukobu su interesa, kriminalne radnje  i/ili sl.

Takođe ne smete da vređate funkcionere i javne ličnosti i koristite pogrdne izraze. U javne ličnosti spadaju svi glumci, pevači, sve osobe koje se poavljuju na medijima u svojstvu javnih ličnosti.

 

Kodeks novinara Srbije:

Javne ličnosti unapred su svesne da im je pravo na privatnost donekle ograničeno, ali to istovremeno ne znači da mediji mogu da ga krše bez ikakvog razloga i objašnjenja. Podaci iz privatnog života javnih ličnosti objavljuju se samo ukoliko je to u interesu javnosti, odnosno ukoliko imaju direktne posledice na više ljudi, ukoliko su u suprotnosti s duhom funkcije koju ta ličnost obavlja, ili idejama koje javno zastupa.

Ljubiša Janić
Načelnik gradske uprave, ako vas ne napadne možete da ga snimate; foto: N1/printscreen

 

Po svim zakonskim aktima iz više oblasti prava, sudskoj praksi kao i Kodeksu Novinara Srbije, “Javni funkcioner” ima smanjeno pravo na privatnost.

To znači da svi direktori, upravnici, Poslanici, odbornici u gradovima i opštinama, predsednici, šefovi ili na bilo koji način odgovorna lica mogu biti pitana i snimana. Postoji ograničenje, ono se odnosi da ne smete da ih snimate u kancelarijama gde rade, već bilo gde drugde, napolju, na javnim skupovima, javnim prostorima, kafanama, kafićima, koncertima kao i hodniku gradske uprave, osim ak je nekim znakom ili odlukom-upozorenjem drugačije odlučeno.

Šta je Policijom, Komunalnom Milicijom, Inspektorima, Vojskom i ostalim uniformisanim jedinicama i snagama?

Policija
Smemo li da snimamo Policiju?; foto: printscreen

Sva službena lica u vršenju dužnosti možete da snimate i slikate, samo i jedino ako ih ne ometate u vršenju dužnosti ili ne ugrožavate time svoju, njihovu ili bezbednost trećih lica. Ukoliko postupaju prema vama, najbolje je da niste sami i da date telefon ili kameru nekom drugom, ko će da nastavi snimanje. Kameru ili tefefon ne smeju da vam oduzimaju osim ako niste u nekom prekršaju i isti se po sili zakona zaplenjuje kao dokaz.

Author

Kodeks novinara Srbije